Over Saxion

Saxion. Get ready for a smart world
De wereld wordt steeds slimmer. Iedere dag opnieuw zien wij producten, diensten en oplossingen die er gisteren nog niet waren. Saxion vindt dat de mens in dit proces centraal moet staan. Daarom bereiden wij onze studenten op diverse manieren voor op hun toekomstige rol in deze dynamische samenleving.

Slimme oplossingen
Bij Saxion leren studenten welke invloed innovaties hebben op hun vakgebied en hoe zij technologie kunnen toepassen om tot de beste resultaten te komen. Ook ons onderzoek onderscheidt zich door focus op de wisselwerking tussen mens en technologie. Hiermee sluit Saxion goed aan op de sterke groei van de hightech maakindustrie, waar Oost-Nederland een voortrekkerspositie inneemt. Studenten en onderzoekers komen met verrassende opvattingen en slimme oplossingen voor vraagstukken van bedrijven en organisaties. Verpleegkundigen ontwikkelen bijvoorbeeld samen met gamedesigners een game om het geheugen van dementerenden te trainen. Forensisch onderzoekers werken samen met veiligheidsexperts aan een nieuwe generatie drones voor brandweer en politie. De impact hiervan op mensen en hun leefomgeving is groot; het leven wordt makkelijker, aangenamer, betaalbaarder, duurzamer.

Vooruit kijken
De voortdurend veranderende wereld vraagt om professionals die alert kunnen reageren op nieuwe situaties. Saxion leert studenten vooral verder vooruit te kijken en oplossingsgericht te denken, om in de toekomst het verschil te kunnen maken. In al onze opleidingen - Associate degree, bachelor, master, voltijd en deeltijd – stimuleren wij studenten open te staan voor vernieuwing en verandering. Maar ook om kritisch te kijken en om gefundeerd tegengas te durven geven. Want is alles wat technisch kan, ook wenselijk? Door het bedrijfsleven en organisaties nauw te betrekken bij ons onderwijs en onderzoek, leren studenten waar in de praktijk behoefte aan is. Het oplossen van complexe vraagstukken uit de dagelijkse praktijk, vraagt om kennis uit verschillende disciplines. Het combineren van kennis uit diverse vakgebieden levert veelal nieuwe, onverwachte oplossingen op. Zo werken studenten van verschillende opleidingen bij Saxion steeds vaker nauw samen. Op die manier wordt hun onderzoekend, ondernemend en probleemoplossend vermogen uitgedaagd.

Solide basis
Studeren bij Saxion betekent ook groeien als persoon. Zelfontplooiing, de ontwikkeling van een moreel kompas en interculturele ontmoetingen dragen bij aan de vorming van verantwoordelijke en bewuste studenten met zelfvertrouwen. Als alternatief voor een carrière in de dienstverband, stimuleert Saxion het ondernemerschap onder studenten. Velen starten naast hun studie al een bedrijf. Onze internationale oriëntatie trekt vele buitenlandse studenten, verruimt de horizon van Nederlandse studenten en geeft hen een solide basis voor een loopbaan waar ook ter wereld.