College van Bestuur

Ineke van Oldeniel en Wim BoomkampHet College van Bestuur bestuurt en vertegenwoordigt Saxion. De taken en bevoegdheden van het College van Bestuur zijn vastgelegd in de wet, de statuten van de Stichting Saxion en het Bestuursreglement. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. Het bestuur en toezicht is volgens de uitgangspunten van de ‘Branchecode goed bestuur hogescholen’ ingericht. Saxion kent een tweehoofdig bestuur. De leden van het College van Bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar.

In het Saxion Strategisch Plan 2016-2020 is de bestuurlijke koers bepaald voor de komende jaren. In dit plan ligt het accent op uitstekend onderwijs en studiesucces, Living Technology als onderscheidend profiel en Saxion als vitale organisatie.

Leden College van Bestuur

Wim Boomkamp, voorzitter College van Bestuur (t/m december 2017)

Wim BoomkampWim Boomkamp rondde in 1984 zijn studie pedagogische en andragogische wetenschappen af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werkte vanaf 1988 als docent bij de Hogeschool Enschede en als hoofd afdeling onderwijszaken van 1995 tot 1997. 

Tussen 1997 en 2002 was hij directeur van de Academie Mens en Maatschappij van Saxion. Hierna werd hij lid van het College van Bestuur. Sinds 2008 is Wim Boomkamp voorzitter van het College van Bestuur.

Wim Boomkamp is te bereiken via zijn secretariaat op telefoonnummer 088 - 019 1628 of via secretariaat.collegevanbestuur@saxion.nl

Anka Mulder, voorzitter College van Bestuur (per 1 januari 2018)

Anka Mulder volgt per 1 januari Wim Boomkamp op. Anka studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze werkte een tijd in het buitenland en trad in 2003 in dienst van de TU Delft. Daar is zij in verschillende functies werkzaam geweest voordat ze in 2013 toetrad tot het College van Bestuur. Ze is in Delft verantwoordelijk voor onderwijs en bedrijfsvoering. Bovendien is ze een internationaal erkend expert op het terrein van digitaal onderwijs.

In binnen- en buitenland heeft Anka een groot netwerk en ze geniet hoog aanzien in het hoger onderwijs. Ze wordt beschouwd als één van de meest invloedrijke personen op het terrein van educatie in Nederland. Ze bekleedt ook een groot aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies bij kennisinstellingen in binnen- en buitenland.

Ineke van Oldeniel, lid / vicevoorzitter College van Bestuur

Ineke van OldenielNa de heao-opleiding aan de Christelijke Hogeschool Zwolle rondde Ineke van Oldeniel in 1983 haar studie Nederlands Recht af aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na haar studie was zij enige tijd als docent werkzaam binnen het hoger beroepsonderwijs. Van 1987-1999 bekleedde zij diverse directiefuncties bij de Informatie Beheer Groep, waaronder Studiefinanciering. 

Hierna was zij achtereenvolgens directeur Pensioenen en Verzekeringen bij Mn Services en hoofddirecteur Centrale Financiële Instellingen (agentschap Ministerie OCW). In april 2008 werd Ineke van Oldeniel benoemd tot lid / vicevoorzitter van het College van Bestuur.

Ineke van Oldeniel is te bereiken via haar secretariaat op telefoonnummer 088 - 019 1628 of via secretariaat.collegevanbestuur@saxion.nl

Portefeuilleverdeling College van Bestuur
Bekijk het overzicht van de portefeuilleverdeling van het College van Bestuur (PDF).

Externe taken en nevenfuncties College van Bestuur
Bekijk het overzicht van de externe taken en nevenfuncties van de leden van het College van Bestuur (PDF).

Persfoto's
Bekijk de persfoto's van de leden van het College van Bestuur.

Persbericht 31 januari 2017: