Jaarverslag en jaarrekening

Via de link kunt u het Jaarverslag + Jaarrekening 2015 bekijken (in PDF) .

Download het Saxion Jaarverslag 2015 en de Jaarrekening 2015 (PDF)

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening, prevaleert de laatste.