Jaarverslag en jaarrekening


Klik op de afbeelding om het Jaarverslag en Jaarrekening 2016 te bekijken (PDF)
 

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de op deze site opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen en die in de originele jaarrekening, prevaleert de laatste.