Saxion & Living Technology

Met Living Technology laat Saxion technologie leven. Niet als abstract stukje techniek, maar als integraal onderdeel van ons leven en werken: in de zorg, in de bouw, in het onderwijs, in de dienstverlening. Studenten maken kennis met het succesvol toepassen van technologische ontwikkelingen in hun eigen vakgebied. Dit kan alleen door over de grenzen van je eigen vakgebied heen te kijken en samen te werken met andere disciplines. Zo ontstaan geweldige innovaties. 

Living Technology sluit aan bij het DNA van Oost-Nederland. De regio staat bekend om high tech maakindustrie op internationaal niveau. Bedrijven doen samen met docenten, onderzoekers en studenten van Saxion onderzoek naar innovatieve toepassingen met bijvoorbeeld slimme materialen. Met Living Technology haakt Saxion aan bij de landelijke ontwikkeling in de Topsector Hightech Systemen en Materialen (HTSM), de nationale en regionale Human Capital Agenda, het techniekpact en de Europese Horizon 2020.

Onderzoeksagenda Living Technology

Binnen Living Technology richten we ons op drie onderzoeksgebieden, te weten 'Areas & Living', 'Health & Wellbeing' en 'Smart Industry'.
>> Lees meer over de onderzoeksagenda Living Technology

Living Technology