Organogram

Het organogram bevat een overzicht van de bedrijfsstructuur van Saxion. Saxion heeft onder meer elf academies, een Parttime School voor deeltijdonderwijs, lectoraten en kenniscentra en een aantal ondersteunende diensten en servicecentra.

>> Bekijk het organogram (PDF) <<

Lees meer: