Twente Index

Saxion participeert al jaren in de Stichting Twente Index. Belangrijk doel van deze stichting is betrouwbare en feitelijke informatie te verschaffen over de regionale economie en kwaliteit van leven. Deze informatie wordt jaarlijks vervat in de Twente Index, een publicatie die is uitgegroeid tot een vergelijkend economisch jaarbeeld. Een vaste set indicatoren vormt het uitgangspunt voor een samenhangende analyse.

De Twente Index biedt een stevige basis voor proactieve, gecoƶrdineerde inspanningen om Twente tot een nog betere regio te maken om in te leven, te werken en zaken te doen. Innovatie en onderwijs zijn belangrijke thema's die in de Twente Index worden behandeld. Saxion vindt het belangrijk haar steentje bij te dragen om het leef- en werkmilieu van Twente te verbeteren.

>> Bekijk de website van de Twente Index