Statuten

De statuten leggen de grondregels en bepalingen van stichting Saxion vast. Zo beschrijft het de doelstellingen en grondslag van de hogeschool en wat de verantwoordelijkheden en taken zijn van het College van Bestuur en de Raad van Toezicht.