ANBI-gegevens

Saxion is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen voor zowel u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van stichting Saxion, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

RSIN/Fiscaal nummer
 
008773609
 
Contactgegevens
 

Bezoekadres:
Klik hier voor de locaties

Postadres:
Postbus 70000
7500 KB  Enschede

Contact:
Klik hier voor contactinformatie
 

Bestuur
 
 
Beleidsplan
 
Klik hier voor de strategische agenda
 
Beloningsbeleid
 

Bestuurders worden beloond in overeenstemming met de statuten en Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

Medewerkers worden beloond overeenkomstig de cao voor hoger beroepsonderwijs
 

Doelstelling
 
Klik hier voor de statuten
 
Verslag van de uitgeoefende
activiteiten
 
Klik hier voor het laatste jaarverslag

 
Financiƫle verantwoording
 
Klik hier voor de laatste jaarrekening