Living Technology

Saxion ontwikkelt zich de komende periode duidelijk en herkenbaar als University of Applied Sciences, met 'Living Technology' als zwaartepunt. Technologie staat voor een nieuwe wereld vol bijna onbegrensde mogelijkheden. Met ongekende oplossingen voor alledaagse vraagstukken als vergrijzing, duurzaamheid of veiligheid. Jonge professionals komen hier in het dagelijks leven en in het beroepenveld continu mee in aanraking.

Innovatieve technologie in alle Saxionopleidingen en -onderzoeksprojecten

We integreren dan ook innovatieve technologie integreren in al onze opleidingen en in onze onderzoeksprojecten. Echt succesvolle technologie ontstaat vaak op het snijvlak van verschillende disciplines. Vanuit de durf om over traditionele grenzen heen te kijken. Multidisciplinair samenwerken in bijvoorbeeld toegepaste onderzoeksprojecten krijgt daarom de komende jaren veel aandacht bij Saxion.

De strategische agenda is onze routekaart voor de komende vier jaar. De kwaliteit van het onderwijs heeft hierbij de hoogste prioriteit.

Saxion en Living Technology