Persberichten

Saxion wil de Achterhoek beter bereikbaar maken

11.07.2017

Voor kleine kernen in krimpgebieden in Nederland is sprake van bereikbaarheidsproblemen. Voorzieningen zoals scholen en winkels verdwijnen en openbaar vervoer is vaak onrendabel en wordt afgebouwd.

Saxion logo

Daarmee worden voorzieningen buiten de dorpen slecht of niet bereikbaar. Dit kan gevolgen hebben voor de aantrekkelijkheid van en leefsituatie in kleine kernen. Saxion gaat met het project ‘Netmobil’ mobiliteitsonderzoek doen in de Achterhoek om deze bereikbaarheidsproblemen op te lossen. Het RAAK-PRO projectvoorstel van het lectoraat Media, Technology & Design hiervoor is goedgekeurd en kan de komende vier jaren worden uitgevoerd.

Digitale hulpmiddelen, die vraag naar en aanbod van mobiliteit samenbrengen, vormen een kansrijke oplossing voor de bereikbaarheidsproblematiek. Hierbij worden vervoersvragen van inwoners naast het aanbod van zowel professionals (een taxi of het openbaar vervoer) als particulieren (een leenfiets, het meerijden met een dorpsgenoot) gelegd. Juist voor kleine kernen speelt het particuliere aanbod een belangrijke rol, door het ontbreken van openbaar vervoer. Het eindresultaat van ‘Netmobil’ is dat bewoners op een slimme manier van A naar B gaan, met gebruik van allerlei vervoersvormen. Dit wordt ook wel ‘Mobility as a Service’ genoemd.

De oplossing voor kleine kernen ligt in de combinatie van organisatie, vervoersoplossingen en digitale techniek. ‘Netmobil’ richt zich op het oplossen van dit vraagstuk. De organisatorische vragen gaan onder meer over de betrokkenheid van inwoners, het samenleven in kleine kernen en de samenwerking tussen aanbieders. Vervoerskundige vragen gaan bijvoorbeeld over de analyse van de individuele vervoersvraag en het beschikbare en/of mogelijke aanbod, onder andere op basis van databronnen (‘big data’). Technische vraagstukken gaan over het afstemmen van vraag en aanbod en over manieren om mens en technologie optimaal te laten samenwerken.

Proefgebied de Achterhoek

De ontwikkeltijd bedraagt anderhalf jaar en het proefgebied is de Achterhoek. De eerste proef duurt een half jaar. Daarna worden ervaringen verwerkt en verbeteringen doorgevoerd en wordt gedurende een jaar opnieuw getest. Als de oplossingen voor de Achterhoek goed blijken te werken, kunnen ook andere, dun bevolkte gebieden daarvan profiteren.