Tweedegraadslerarenopleiding wiskunde

Deeltijd Hbo Bachelor
Deventer  Woensdag 14.00 - 20.00 uur
Circa 15 Uren per week

Heb je de pabo afgerond en wil je graag lesgeven in wiskunde? Of ben je reeds werkzaam in het eerste- of tweedegraadsonderwijs en wil je je kansen vergroten als wiskunde docent? Bij de Verkorte Tweedegraadslerarenopleiding Wiskunde op Saxion word je opgeleid voor lesbevoegdheid wiskunde in het tweedegraads domein. Bij deze tweejarige studie ligt de nadruk op de vakdidactische en vakinhoudelijke ontwikkeling met betrekking tot wiskunde en rekenen. In de Nationale Studenten EnquĂȘte 2017 scoorde de opleiding een 9,2 op het onderdeel 'Zou je dit een ander aanraden'.

Wat kun je straks

  • Je kunt bevoegd wiskunde doceren in het vmbo, de onderbouw van havo en vwo en het middelbaar beroepsonderwijs.
  • Je wiskunde kennis overstijgt het vwo-niveau – je kunt de meeste wiskundevragen van leerlingen uit het gehele voortgezet onderwijs beantwoorden.

Weten of deze studie bij jou past?

Vraag een persoonlijk Studieadvies op maat aan!

Tijdens je studie

Vakinhoudelijke vakken zijn onder andere: Analyse, Ruimte Meetkunde, Rekendidactiek, Logica, Statistiek en Differentiaalvergelijkingen. Daarnaast loop je stage. Je sluit de studie af na een eindgesprek op basis van een afstudeerdossier.

Studie-inhoud

Toelatingseisen

Om in aanmerking te komen voor deze opleiding dien je in het bezit te zijn van een lesbevoegdheid.

Meer over de toelatingseisen

Kosten

Betreft een geaccrediteerde bacheloropleiding die door Saxion Next wordt aangeboden. Het collegegeld is hoger dan het wettelijk collegegeld.

Meer over (eventuele extra) kosten

Na je studie

Je mag met een tweedegraadsbevoegdheid doceren in het vmbo, de onderbouw van havo en vwo en het middelbaar beroepsonderwijs. Het vak Wiskunde wordt steeds belangrijker gevonden in het onderwijs en daardoor is er een sterk groeiende behoefte aan bevoegde wiskundedocenten. De kans op een baan met deze opleiding is dan ook groot.

NIEUW Bevoegdheid Groepsleerkracht Onderbouw vmbo basis/kader

Heb je een pabodiploma en geef je daarmee onbevoegd les in het v(s)o aan onderbouw basis/kader? Dan kun je nu in zes maanden een vernieuwde bevoegdheid halen tot Groepsleerkracht vmbo Onderbouw basis/kader, voor de vakken rekenen/wiskunde, Nederlands en een gekozen profiel (Engels, M&M of M&N). Meer informatie

Topopleiding Keuzegids 2019

 
Keuzegids.org