Health Care & Social Work

Een breder perspectief op zorg en welzijn

Deeltijd Hbo Master
  Enschede, vrijdag (om de week)
Circa 20 uren per week

Zorg en welzijn zijn dynamische werkvelden die constant onder druk staan. Daarom is er steeds meer behoefte aan professionals met een breed profiel die buiten de gebaande paden durven te denken. De Master Health Care & Social Work is een tweejarige deeltijdopleiding. Ze leidt professionals op tot generalistische specialisten die weten wat er binnen het domein zorg en welzijn speelt. Er stromen studenten uit verschillende beroepsdisciplines in. De diversiteit maakt het mogelijk de afzonderlijke disciplines te overstijgen en samen een inspirerend abstractieniveau te bereiken. Na afstuderen ben je in het bezit van de titel Master Health Care & Social Work en kun je binnen de domeinen zorg en welzijn aan de slag als leidinggevende, manager, beleidsmedewerker, onderzoeker, innovator of, bijvoorbeeld, kwaliteitscoördinator. Vanaf september 2017 kun je ook starten met de studieroute Technology en Innovation. Deze nieuwe studieroute komt voor 50% overeen met de master Health Care & Social Work en focust zich voor 50% op technologie en innovatie binnen de domeinen welzijn en zorg.

Wat kun je straks?

  • Je bent in staat beleid te ontwikkelen en daarbij onafhankelijk, kritisch enoverstijgend te denken
  • Je vervult een brugfunctie tussen theorie en praktijk
  • Je kunt binnen de domeinen zorg en welzijn aan de slag in verschillende functies

Weten of deze studie bij jou past?

Vraag een persoonlijk Studieadvies op maat aan!
Health Care & Social Work

Tijdens je studie

De beroepspraktijk staat tijdens de opleiding centraal. Je leert jouw eigen ontwikkeling te sturen en er wordt op jouw leervragen ingespeeld (vraaggestuurd).

Studie-inhoud

Toelatingseisen

Om te kunnen beginnen met de master Health Care & Social Work, moet je voldoen aan de toelatingseisen. Kijk hier welke vooropleiding, welk profiel en welke vakken je nodig hebt om toegelaten te worden tot deze opleiding.

Meer over de toelatingseisen

Kosten

Het collegegeld voor 2018-2019 bedraagt € 2.060,-. Daarnaast dien je rekening te houden met uitgaven voor onder andere literatuur.

Meer over (eventuele extra) kosten

Na je studie

Carrièrekansen

Als afgestudeerde ben je in staat beleid te ontwikkelen en daarbij onafhankelijk, kritisch en overstijgend te denken. Je vervult een brugfunctie tussen theorie en praktijk. Je vernieuwt en implementeert vernieuwingen en bent in staat om op wetenschappelijk verantwoorde wijze bestuurlijke en strategische vraagstukken in kaart te brengen en oplossingsstrategieën te bedenken.

Master Health Care & Social Work

Beeldmerk Topopleiding masters 2018Na afstuderen ben je in het bezit van de titel Master of Arts. Je kunt binnen de domeinen zorg en welzijn aan de slag in functies als: leidinggevende, manager, beleidsmedewerker, onderzoeker, innovator, kwaliteitscoördinator.


Deze opleiding is door de Keuzegids Masters uitgeroepen tot Topopleiding 2018.