Master Leren & Innoveren - Onderzoekende Onderwijsontwerper

Studenten deeltijd Master Leren & Innoveren Saxion in overleg

Ambitieuze docent en toe aan een volgende stap in je loopbaan?

Deeltijd Hbo Master
Deventer  Donderdag 14.30 - 19.30 uur in Deventer
Circa 20 uren per week

Klaar voor de volgende stap in je carrière binnen het onderwijs, maar niet richting het management? Dan is de master Leren & Innoveren - Onderzoekende Onderwijsontwerper de juiste keuze! Als ambitieuze en enthousiaste docent ga je aan de slag met het verbeteren en ontwikkelen van het onderwijs in je eigen school, opleiding of academie. Daarnaast biedt deze master de unieke mogelijkheid jezelf te specialiseren in Dalton, Montessori of mbo (keuzetrack ROC) onderwijs. Wat je leert tijdens deze master, pas je direct toe in je eigen onderwijspraktijk. Jouw eigen project is daarbij leidend.

Wat kun je straks?

  • Je ontwikkelt en verbetert het onderwijs in je eigen school of opleiding.
  • Je ontwikkelt extra kennis op pedagogisch en didactisch gebied.
  • Je wordt geschoold in het onderzoeken, innoveren en evalueren van het onderwijs en past die kennis uiteindelijk toe binnen jouw onderwijspraktijk.

Weten of deze studie bij jou past?

Vraag een persoonlijk Studieadvies op maat aan!
Master Leren & Innoveren, Saxion

Tijdens je studie

De rode draad in deze professionele master is je zelfgekozen project dat door jou uitgevoerd wordt in je eigen schoolpraktijk. Daarbij doorloop je de fasen van praktijkgericht ontwerpen en onderzoeken. Eerst ga je zo precies mogelijk na wat het onderwijsprobleem nu eigenlijk is. Je ontwerpt een verbeterplan en voert dat in het tweede jaar uit. Je onderzoekt dan tevens wat het effect daarvan is. Op basis hiervan maak je een herontwerp. Zo heb je in vier fasen op een verantwoorde en systematische wijze de innovatie in je eigen school of academie gerealiseerd.

Studie-inhoud

Toelatingseisen

Je hebt minimaal een hbo-diploma nodig waarin je voldoende didactisch/pedagogisch bent toegerust, zoals Leraar Basisonderwijs of een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid. Daarnaast is het van belang om tijdens de opleiding over voldoende mogelijkheden te beschikken om praktijkgericht onderzoek uit te voeren bij de eigen werkgever.

Meer over de toelatingseisen

Kosten

Het collegegeld bedraagt € 6.950,- per jaar. De eenmalige inschrijfkosten bedragen  € 150,-. Daarnaast dien je rekening te houden met uitgaven voor literatuur.

Meer over (eventuele extra) kosten

Na je studie

Als afgestudeerde masterdocent vervul je vier rollen in de school!

Je wordt opgeleid tot een ontwerper, om vanuit jouw deskundigheid onderwijsontwikkelingen op gang te brengen die vernieuwend zijn, en daarvoor onderwijs te ontwerpen. In de tweede plaats word je een onderzoeker. Je evalueert de opbrengsten van je onderwijsvernieuwing en je toetst de effectiviteit van het leren. In de derde plaats word je een expert met betrekking tot het leren en het domein waarin je je twee jaar lang hebt verdiept. Ten slotte vervul je de rol van begeleider en gesprekspartner voor collega’s.

Keurmerk Dalton-track
De Nederlandse Daltonvereniging verleent een keurmerk aan onze Dalton-track. Dat betekent dat wanneer je binnen deze master de Daltonvariant hebt gevolgd je naast je mastertitel ook het certificaat 'Daltoninnovator' van de NDV ontvangt. Op dit moment is dat uniek in Nederland.