Master Leren & Innoveren - Onderzoekende Onderwijsontwerper

Studenten deeltijd Master Leren & Innoveren Saxion in overleg

Ambitieuze docent en toe aan een volgende stap in je loopbaan?

Deeltijd Hbo Master
Deventer  Donderdag 14.30 - 19.30 uur in Deventer
Circa 20 uren per week

Heb je al een aantal jaar ervaring in het onderwijs en wil je als docent een volgende professionele stap maken, maar niet richting management? Dan is de master Leren & Innoveren - Onderzoekende Onderwijsontwerper een uitstekende keuze! Vanaf september 2016 biedt Saxion in deze master de unieke mogelijkheid om je via één van de keuzetracks te specialiseren in Dalton- of Montessori-onderwijs, of mbo-onderwijs (keuzetrack ROC). Bij de keuzetrack Dalton haal je tevens het certificaat 'Dalton innovator' van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). De Nederlandse Montessori-vereniging (NMV) onderkent het belang van masteropgeleiden voor het montessorionderwijs en certificeert de montessori-track binnen deze master. Daarmee is onze montessori-master uniek in Nederland. Als je deze track doet krijg je bij je getuigschrift ook het NMV-certificaat. De projecten van de tracks worden meteen toegepast in de eigen onderwijspraktijk en vormen de rode draad tijdens de masteropleiding.

Wat kun je straks?

  • Je ontwikkelt en verbetert het onderwijs in je eigen school of opleiding.
  • Je ontwikkelt extra kennis op pedagogisch en didactisch gebied.
  • Je wordt geschoold in het onderzoeken, innoveren en evalueren van het onderwijs en past die kennis uiteindelijk toe binnen jouw onderwijspraktijk.

Weten of deze studie bij jou past?

Vraag een persoonlijk Studieadvies op maat aan!
Master Leren & Innoveren, Saxion

Tijdens je studie

De rode draad in deze professionele master is je zelfgekozen project dat door jou uitgevoerd wordt in je eigen schoolpraktijk. Daarbij doorloop je de fasen van praktijkgericht ontwerpen en onderzoeken. Eerst ga je zo precies mogelijk na wat het onderwijsprobleem nu eigenlijk is. Je ontwerpt een verbeterplan en voert dat in het tweede jaar uit. Je onderzoekt dan tevens wat het effect daarvan is. Op basis hiervan maak je een herontwerp. Zo heb je in vier fasen op een verantwoorde en systematische wijze de innovatie in je eigen school of academie gerealiseerd.

Studie-inhoud

Toelatingseisen

Je hebt minimaal een hbo-diploma nodig waarin je voldoende didactisch/pedagogisch bent toegerust, zoals Leraar Basisonderwijs of een eerste- of tweedegraads lesbevoegdheid. Daarnaast is het van belang om tijdens de opleiding over voldoende mogelijkheden te beschikken om praktijkgericht onderzoek uit te voeren bij de eigen werkgever.

Meer over de toelatingseisen

Kosten

Het collegegeld bedraagt € 6.800,- per jaar. De eenmalige inschrijfkosten bedragen  € 150,-. Daarnaast dien je rekening te houden met uitgaven voor literatuur.

Meer over (eventuele extra) kosten

Na je studie

Als afgestudeerde masterdocent vervul je vier rollen in de school!

Je wordt opgeleid tot een ontwerper, om vanuit jouw deskundigheid onderwijsontwikkelingen op gang te brengen die vernieuwend zijn, en daarvoor onderwijs te ontwerpen. In de tweede plaats word je een onderzoeker. Je evalueert de opbrengsten van je onderwijsvernieuwing en je toetst de effectiviteit van het leren. In de derde plaats word je een expert met betrekking tot het leren en het domein waarin je je twee jaar lang hebt verdiept. Ten slotte vervul je de rol van begeleider en gesprekspartner voor collega’s.

Keurmerk Dalton-track
De Nederlandse Daltonvereniging verleent een keurmerk aan onze Dalton-track. Dat betekent dat wanneer je binnen deze master de Daltonvariant hebt gevolgd je naast je mastertitel ook het certificaat 'Daltoninnovator' van de NDV ontvangt. Op dit moment is dat uniek in Nederland.