Master Musculoskeletaal

Specialiseer jij je in manuele therapie en/of sportfysiotherapie?

Deeltijd Hbo Master
  Enschede, maandag (om de week)
Circa 20 uren per week

Steeds meer fysiotherapeuten hebben de wens een opleiding tot specialist te volgen. Daarnaast is er ook een groeiende vraag naar adequaat opgeleide specialisten die op masterniveau functioneren. De Master Musculoskeletaal (MMS) is een driejarige deeltijdopleiding met de uitstroomprofielen manuele therapie en sportfysiotherapie. Gezien de sterke relatie tussen de specialismen sportfysiotherapie en manuele therapie is de combinatie van deze twee binnen het onderwijs aantrekkelijk. De tendens dat ze naar elkaar toegroeien, wordt gevoed door maatschappelijke veranderingen en tevens ondersteund door de beroepsverenigingen zoals NVFS en NVMT.

Wat kun je straks?

  • Je kan je als manueel therapeut of sportfysiotherapeut in het kwaliteitsregister inschrijven (afhankelijk van jouw keuze in het tweede studiejaar)
  • Je bent in staat om op specialistische wijze patiënten te screenen, diagnosticeren enbehandelen en daarbij kritisch en overstijgend te denken
  • Je kunt jouw handelen toetsen aan relevante theorie en middels onderzoekeen bijdrage leveren aan de ontwikkeling hiervan
  • Je beschikt over een academisch denk- en werkniveau en beheerst decompetenties zoals beschreven in de competentieprofielen van de specifiekeberoepsverenigingen.

Weten of deze studie bij jou past?

Vraag een persoonlijk Studieadvies op maat aan!
master musculoskeletaal

Tijdens je studie

Er worden twee trajecten binnen de master Musculoskeletaal aangeboden: een regulier en specifiek traject. Wanneer je al fysiotherapeut bent en manueel therapeut of sportfysiotherapeut wilt  worden, kies je voor het reguliere traject. Ben je al sportfysiotherapeut of manueel therapeut en wil je een mastergraad halen? Kies dan voor het specifieke traject.

Studie-inhoud

Toelatingseisen

Je bent toelaatbaar tot deze master wanneer je de hbo-opleiding Fysiotherapie hebt afgerond.

Meer over de toelatingseisen

Kosten

De master Musculoskeletaal kent twee trajecten. De kosten zijn afhankelijk van welk traject jij volgt: het reguliere of specifieke traject.

Meer over (eventuele extra) kosten

Na je studie

Na het afstuderen ontvang je de graad Master of Science (MSc) en ben je in het bezit van de titel Master Musculoskeletaal.

Carrière na de master Musculoskeletaal

Na het afstuderen ben je in staat om op specialistische wijze patiënten te screenen, diagnosticeren en behandelen en daarbij kritisch en overstijgend te denken. Je kunt je handelen toetsen aan relevante theorie en middels onderzoek een bijdrage leveren aan de ontwikkeling hiervan. Je beschikt over een academisch denk- en werkniveau en beheerst de competenties zoals beschreven in de competentieprofielen van de specifieke beroepsverenigingen.

Accreditering

De opleiding is geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie). Na het volgen van de Master kun je je (her)inschrijven in het kwaliteitsregister van de NVMT (Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie) of NVFS (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg). Afhankelijk van het uitstroomprofiel dat je kiest, kun je aan het werk als sportfysiotherapeut of manueel therapeut.