Nieuwsberichten

Nomimaties RAAK-award 2017: stem nu voor de publieksprijs!

05.09.2017

Net als vorig jaar is Saxion weer in de race voor deze prijs: met het eigen project Medical Robotics en maar liefst drie 'partnerprojecten'.

Afbeelding nominaties RAAK-award 2017

Medical Robotics

Het Saxion-project Medical Robotics richt zich op de toepassing van mechatronische principes in de zorg. Zowel bij robotica in de chirurgie, als in de revalidatie vormt kennis over mechatronica de basis om te komen tot nieuwe innovaties. Het mkb blijkt echter moeite te hebben om de vaak vanuit wetenschappelijke hoek gestuurde kennisontwikkeling te vertalen naar geschikte uitgangspunten voor praktijkgerichte innovaties. De onderzoekers van de lectoraten Mechatronica en Ambient Intelligence onderzoeken in dit project hoe de veiligheid van de interactie tussen robot en mens gegarandeerd kan worden en hoe ervoor gezorgd kan worden dat de beoogde gebruiker de robottechnologie accepteert. Hieruit hebben zij een aantal basisprincipes afgeleid en praktisch toepasbaar gemaakt.

Lees meer over het project Medical Robotics >>

Going Eco, Going Dutch

Saxion is partner in het onderzoeksproject Going Eco, Going Dutch, een pilotproject waarbij vezel-, garen- en textielproducenten en modebedrijven in samenwerking met het lectoraat Smart Functional Materials van Saxion, en ArtEZ duurzame, lokaal geproduceerde textiele vezels (als hennep en recycelde denim) tot garens, weefsels en breisels ontwikkelen en deze verwerken tot vermarktbare (modische) producten. Doel: een circulaire (Going Eco), lokale (Going Dutch) productieketen.

Lees meer over het project Going Eco, Going Dutch >>

Implementatie antimicrobiële coatings in de gezondheidszorg

Ondanks alle preventieve maatregelen die deskundigen infectiepreventie toepassen in zorgomgevingen, lopen naar schatting jaarlijks ruim 100000 mensen in Nederland een ziekenhuisinfectie op. Door de omgeving van patiënten te behandelen met antimicrobiële coatings (AMCs) is het mogelijk de aangroei van bacteriën terug te dringen en daarmee mogelijk het aantal ziekenhuisinfecties te reduceren.
Als partner in dit onderzoek van Hogeschool Zuyd brengen onderzoekers van ons lectoraat Industrial Design door middel van observatieonderzoek op de verpleegafdelingen in kaart welke oppervlakken veel worden aangeraakt door welke stakeholders (zorgmedewerkers, schoonmakers, patiënten, bezoek, etc.). In aanvullende interviews achterhalen zij hoe deze stakeholders tegen antimicrobiële coatings van oppervlakken aankijken en welke mogelijke aandachtspunten er zijn om de acceptatie van AMCs onder stakeholders te verbeteren.

Lees meer over het project Implementatie antimicrobiële coatings in de gezondheidszorg >>

RECURF: Re-using Circular Urban Fibres and Biobased Plastics in Urban Products

Er is in de samenleving (bedrijfsleven, overheid, onderwijs, consumenten) toenemende aandacht voor de circulaire economie, met daarin aandacht voor biobased grondstoffen, recycling en upcycling van ‘ afvalstromen’ en de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen rond afvalhergebruik en waardecreatie. De metropoolregio Amsterdam zet stevig op deze onderwerpen in. De kunststof- en vezelverwerkende industrie (vaak mkb) heeft aangegeven behoefte te hebben aan kennis over de mogelijkheden van nieuwe circulaire materiaalcombinaties. Het project RECURF van de Hogeschool van Amsterdam (penvoerder) speelt hierop in. Het lectoraat Smart Functional Materials van Saxion is deelnemer in het project.

Lees meer over het project RECURF >>

Over de RAAK-award

De RAAK-award biedt toonaangevend praktijkgericht onderzoek van hogescholen een podium. Met de prijs wil het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek de bekendheid en kwaliteit van het onderzoek aan hogescholen verhogen.

In september maak de jury bekend welke 10 projecten zij nomineren voor de prijzen. De betreffende projectleiders krijgen de mogelijkheid hun project toe te lichten aan de jury, waarop de jury de winnaars bepaalt.  De 10 onderzoeksprojecten presenteren de uitkomsten van hun onderzoek op het SIA-congres op 30 november 2017. Tijdens het congres vindt ook de prijsuitreiking plaats.

Naast de juryprijs is er ook een publieksprijs. Ook jij kunt dus mee bepalen welk project in de prijzen valt: breng nu je stem uit voor de publiekspijs >>

Lees meer over de RAAK-award>>