Centres of Expertise

In Overijssel zijn twee Centres of Expertise actief: TechYourFuture en TechForFuture:

  •  TechYourFuture, Centre of Expertise TechniekOnderwijs
  •  TechForFuture, Centre of Expertise High Tech Systemen en Materialen (HTSM) Oost.

TechYourFuture

Centre of Expertise TechniekOnderwijs

De bloeiende technieksector kan niet bestaan zonder voldoende goed opgeleide technici. Daarom zijn Windesheim, Saxion en Universiteit Twente het initiatief TechYourFuture gestart.

TechYourFuture wil een impuls geven aan de ontwikkeling van bèta-talent en richt zich op het versterken van het bèta- en techniekonderwijs aan jongeren van 2 tot 22 jaar.

Doelen TechYourFuture:

  • de keuze voor techniekopleidingen onder jongeren van 25% nu  naar 40% in 2020 te verhogen
  • professionaliseren toekomstige techniekdocenten
  • techniek en wetenschap integreren in het primair onderwijs.

Meer en betere technici

TechYourFuture is een expertisecentrum voor hoogwaardig techniekonderwijs. Het Centre verbindt partners, ontwikkelt kennis en bedenkt innovatieve oplossingen.

TechYourFuture biedt meer inzicht in hoe bèta-stimulering werkt en wat cruciaal is voor succesvolle promotie zodat meer jongeren enthousiast worden voor technische studies.   

TechForFuture

Centre of Expertise HTSM Oost

Samen met Saxion zet Windesheim in op de toekomst van innovaties en groei op het gebied van Hightech Systemen en Materialen (HTSM).

HTSM is één van de negen topsectoren en een belangrijke motor van de Nederlandse economie. Het Centre zoekt vergaande samenwerking met het innovatieve bedrijfsleven.

De ambitie is een impuls te geven aan toegepast HTSM onderzoek. De ontwikkelde kennis komt ten goede van het onderwijs en de regio.

Doelen van TechForFuture:

  • het versterken van de innovatiekracht van de regio op het gebied van HTSM voor economische en maatschappelijke thema’s
  • het versterken van de kenniseconomie van Nederland.

Samen sterker

De samenwerking tussen twee hogescholen en de breedte van het onderzoek geeft interessante synergie. Dat maakt dat HTSM-onderzoekers bijdragen aan de innovatiekracht en groei van de regio Oost.

Doordat Saxion en Windesheim samen aanvullend onderzoek doen in het Centre neemt de synergie verder toe: baanbrekende projecten worden mogelijk waardoor het Centre als vliegwiel voor het bedrijfsleven kan functioneren.