Lectoraten

Met onderwijs en onderzoek brengen we de nieuwste kennis naar de praktijk. Vragen van bedrijven, overheden en instellingen zijn sturend in ons onderzoek. We leggen hierbij de focus op Living Technology.

Onderzoek is een belangrijke component van ons onderwijs. Studenten ontwikkelen een onderzoekende houding; ze weten onderzoeksresultaten toe te passen. Onderzoek stimuleert daarnaast het adviserend en ondernemend vermogen en leert ze kritisch te zijn. Onze opleidingen sluiten daardoor aan op de (toekomstige) arbeidsmarkt.

Lectoraten leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van onderzoek. Bekijk het overzicht lectoren.

Lectoraten Design en Technologie
Bij deze lectoraten bent u aan het juiste adres voor onderzoeksvragen en onderzoeksprojecten over productontwikkeling, innovatieve materialen en innovatieve technologie.

Lectoraten Economisch Domein
De lectoraten Economisch Domein hebben een aanjagende rol in het stimuleren van vakmanschap op het gebied van ondernemendheid, ondernemerschap en innovatie. De afgelopen jaren is een groot aantal initiatieven ontplooid en zijn vele verbindingen met bedrijven en organisaties gelegd. Bij ons kunt u terecht met en voor een diversiteit aan nieuwe idee├źn, concepten en onderzoeken in de stellige overtuiging dat dit zal bijdragen aan vakmanschap op het gebied van ondernemendheid, ondernemerschap en innovatie.
  
Lectoraten Gezondheid, Welzijn en Technologie
Bij deze lectoraten ligt de focus op het bevorderen van de kwaliteit van leven. Het  uit te voeren onderzoek vindt plaats in en samen met de beroepspraktijk. Zorg- en welzijnsinstellingen zijn de belangrijkste doelgroep voor dit centrum. Daarnaast richt het zich op de ondersteuning van het onderwijs binnen Saxion.

Lectoraten Hospitality
De Hospitality-lectoraten richten zich op bedrijfskundige vraagstukken over innovatie van processen en producten in met name de dienstverlenende sector. De onderzoeksagenda wordt door de lectoraten opgesteld op basis van innovatieve vraagstukken uit de markt. Tussen praktijkgericht onderzoek en de onderwijsprogramma's vindt intensieve uitwisseling van kennis plaats. Onderzoeksthema's zijn Experience in Hospitality & Leisure, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en Innovatie & Organisatie.

Lectoraten Leefomgeving
De Lectoraten Leefomgeving doen onderzoek naar leefomgevingsvraagstukken. Daarbij is de stedelijke omgeving het centrale onderzoeksdomein van de lectoraten. Steden zijn immers knooppunten in onze samenleving; niet alleen ruimtelijk-geografisch gezien, maar ook op het maatschappelijke vlak. Thema's van onderzoek zijn onder meer externe veiligheid, integratieproblematiek, de bouwopgave en geavanceerde energievoorzieningen.

Lectoraten Onderwijsinnovatie
Vernieuwing en verbetering in het onderwijs staan centraal binnen deze lectoraten. Onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met diverse partners uit de onderwijssector. Vervolgens worden de resultaten van een onderzoek vertaalt naar  oplossingen voor de onderwijs- en beroepspraktijk.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het uit laten voeren van onderzoek of heeft u een vraag voor een van onze lectoren of lectoraten? Stuur dan een mail naar info@saxion.nl of bel met het Saxion Informatie Centrum: 088 - 019 3700.

Productierobot
Oudere man met zorgrobot
Computerscherm met woorden als innovatie, organiseren, ontwikkelen etc.