Lectoraten Gezondheid, Welzijn en Technologie

De lectoraten Gezondheid, Welzijn & Technologie richten zich met zijn activiteiten op het verbeteren van de beroepspraktijk in zorg en welzijn en het verder professionaliseren van hbo-opgeleide zorg- en welzijnsprofessionals. De lectoraten doen dat door middel van: 

  • toegepast onderzoek;
  • het, in samenwerking met zorginstellingen en organisaties, uitvoeren van projecten;
  • het aanbieden van een masteropleidingen;
  • het organiseren van diverse bij- en nascholingen.

Onze lectoraten