Lectoraten Hospitality

Onderzoek in bij de Lectoraten Hospitality vindt plaats binnen verscheidene onderzoeksprogramma’s, ieder met hun eigen onderzoekagenda. Deze onderzoeksprogramma’s zijn langlopende onderzoeken naar een specifiek onderwerp binnen één van de drie thema’s van het kenniscentrum (Experience, Ethics en Economics). 

Binnen deze drie thema's wordt op de volgende vier lectoraten en het programma Kracht van Overijssel samengewerkt: