Lectoraten Onderwijsinnovatie

Vernieuwing in en verbetering van het onderwijs staan centraal binnen het Kenniscentrum Onderwijsinnovatie. Onderzoek gebeurt in nauwe samenwerking met diverse partners uit de onderwijssector. Vervolgens worden de resultaten van een onderzoek vertaalt naar oplossingen voor de onderwijs- en beroepspraktijk.