Programma Bètatechniek

Veel technische bedrijven hebben behoefte aan goed opgeleid personeel. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Het Programma Bètatechniek Saxion zet zich samen met overheid, onderwijs en bedrijfsleven in voor méér en betere potentiële Bètastudenten en –technici. Die hebben we namelijk hard nodig om een sterk arbeidsklimaat voor technici in de regio creëren.

Wat doet het Programma Bètatechniek Saxion?

  • Wij organiseren uitdagende events waarbij kinderen en jongeren op een leuke en interactieve manier kennismaken met techniek
  • Wij geven voorlichting en educatie op scholen om leerlingen een goede keus te laten maken. Op deze manier zorgen we ook voor minder uitval in het eerste studiejaar
  • Wij ontwikkelen samen met docenten nieuwe onderwijsmodules; op deze manier werken we aan inspirerend en actueel techniekonderwijs
  • We onderzoeken waar onze Bèta studenten na afstuderen precies gaan werken.

Kortom… wij vertegenwoordigen Saxion overal waar het om Bètapromotie en –educatie gaat.

Lees meer op de site van Programma Bètatechniek van Saxion