LEGO Education Innovation Studio

De Saxion LEGO Education Innovation Studio is een middel om kinderen al op zeer jonge leeftijd te laten kennis maken met technologie. De studio kunnen scholen inzetten om technologie te integreren in het bestaande curriculum en zo kunnen zij invulling geven aan de afspraken in het Nationaal Techniekpact 2020 en leerlingen begeleiden in het maken van een profielkeuze.

Samenwerking met Pabo

De combinatie met en aanwezigheid van zowel Pabo als de technische labs maakt het mogelijk een onderscheidende onderwijsomgeving te creëren. In samenwerking met Pabo docenten worden bijvoorbeeld speciale workshops ontwikkeld op basis van LEGO Education. Daarnaast kunnen de Pabostudenten de begeleiding verzorgen van kinderen en zelf ook de ontwikkelingen op technisch gebied ervaren. Dit helpt hen bij het geven van het vak Wetenschap en Techniek, dat in 2020 als verplicht vak wordt ingevoerd.

Stadscampus Saxion

In de nieuwe Stadscampus van Saxion krijgen ook de Pabo en technische labs (mechatronica, nano, robotica en Fablab) onderdak. Met dit onorthodoxe concept zorgt Saxion ervoor, dat toekomstige leraren en kinderen van basis- en voortgezet onderwijs kennis kunnen maken met techniek en technologie. Opleidingen voor technische beroepen bieden in een regio, die gekozen heeft voor technische innovatie, een uitstekend arbeidsmarktperspectief.

De Saxion LEGO Education Innovation Studio is één van de vele projecten van Programma Bètatechniek ter promotie van techniek en techniekeducatie.