Diplomaverificatie

Saxion kan voor u als bedrijf of instantie een uitgegeven diploma checken. Binnen twee werkdagen geven we een verklaring af of een oud-student bij Saxion een diploma heeft behaald.

De oud-student in kwestie kan ook zelf een digitaal uittreksel van het diploma downloaden, door met DigiD in te loggen via www.mijndiplomas.nl. Een digitaal uittreksel van diplomagegevens uit het diplomaregister heeft dezelfde waarde als een papieren gewaarmerkte kopie.

Kosten diplomaverificatie

Het controleren van een diploma is gratis. Ook het downloaden van een uittreksel via www.mijndiplomas.nl is gratis.

Toestemming gediplomeerde

U heeft toestemming nodig van de gediplomeerde. De meeste bedrijven hebben daarvoor zelf formulieren. Saxion heeft in elk geval de naam, geboortedatum en handtekening van de gediplomeerde nodig om het diploma na te kijken.

Aanvragen

U kunt de diplomaverificatie aanvragen via studentenbalie@saxion.nl. Ook kunt u de oud-student zelf een uittreksel laten downloaden via www.mijndiplomas.nl

Contact

Meer informatie of heeft u vragen? De Studentenbalie helpt u graag.

Snel naar

Wandelende studente