Kennispark Twente

De Stichting Kennispark Twente is een initiatief van de Provincie Overijssel, de gemeente Enschede (namens de Netwerkstad), de Universiteit Twente en Saxion. Binnen deze Stichting draait het om het creëren van een optimaal klimaat voor innovatie en ondernemerschap, zowel fysiek als in ondersteuningsregelingen. Uiteindelijk leidt dit tot nieuwe hoogwaardige werkgelegenheid voor Twente.

De Stichting Kennispark Twente zet daarom in op een aantal zaken:

 • Startups en groeiende ondernemingen
  Voor deze groep bestaan er onder de paraplu van Kennispark Twente trainingsprogramma’s, coachingsstructuren, business developmentsupport en diverse vormen van financiering en incubatie. Het gaat er daarbij om dat er meer en betere kennisintensieve ondernemers en business cases ontstaan die hun groeipotentieel optimaal benutten.
   
 • Innovatieve ondernemingen
  Voor innovatieve bedrijven is het belangrijk dat hun vermogen om productief samen te werken versterkt wordt. De Stichting Kennispark Twente organiseert daarvoor in samenwerking met diverse partners kennisportals, open innovatiecentra en gedeelde onderzoeksfaciliteiten. Deze activiteiten zijn met name gericht op de regionale industrie en MKB-bedrijven.
     
 • Een aantrekkelijk vestigingsklimaat
  Een voorwaarde voor het aantrekken van nieuwe bedrijven is een fysieke omgeving die innovatie optimaal mogelijk maakt, waar nieuwe bedrijven de ruimte hebben en waar zij geïnspireerd worden. In dit licht werkt de Stichting Kennispark Twente aan de uitvoering van het  Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennsipark Twente en de realisatie van The Gallery, het innovatiecentrum voor bedrijven op de Universiteit Twente. Evenementen maken het mogelijk dat bedrijven die zich vestigen elkaar inspireren, ontmoeten en met elkaar innoveren.
   

Innovatiecampus voor kennisintensieve bedrijven

Kennispark Twente is de innovatiecampus waar u zich als kennisintensief ondernemer succesvol kunt ontwikkelen. U heeft hier toegang tot talent, expertise en onderzoek, en tot diverse vormen van financiering en coaching. Dit is de motor van de economische ontwikkeling van Twente, met een innovatieve kracht die heel Nederland raakt. Hier starten ondernemers en groeien ondernemingen door.

De mogelijkheden zijn er. Met de Universiteit Twente (ruim 9000 studenten) en Saxion (ruim 24.000 studenten) beschikt de regio over topinstellingen voor de ontwikkeling van kennis én de vermarkting daarvan. Beiden staan aan de basis van een jaarlijks bovengemiddeld aantal startende ondernemingen: zo’n 40-50 per jaar.

Excellente kennis dichtbij

Kennispark Twente maakt excellente kennis voor u toegankelijk, zodat u erin kunt delen. Universiteit Twente en Saxion zoeken steeds aansluiting bij het regionale bedrijfsleven. Dit resulteert in voortdurende wisselwerking tussen hoogwaardig onderzoek en ondernemerschap. Op alle niveaus. Kennis wordt onophoudelijk gedeeld, gecombineerd en vernieuwd. Waardoor nieuwe toepassingen en mogelijkheden zich blijven aandienen. En daarvan kunt ook u profiteren.