Leergang Twente

Wat is de staat van de Twentse economie, samenleving en cultuur? Hoe is het leven in de Twentse steden en op het platteland? Wat zijn de verschillen met vroeger? En voor welke uitdagingen staat het gebied tussen Regge en Dinkel? Juist in een tijd van snelle veranderingen heeft het zin om stil te staan bij de vraag wat de Twentenaren bindt, wat ze scheidt en welke dromen ze hebben.

Leergang ‘Leven, wonen en werken in Twente’

Bij Stichting Leergang Twente in Enschede kun je een leergang volgen waarin gezocht wordt naar de kenmerken van de regio waaraan veel mensen hun hart hebben verpand. Telkens zijn er twee gerenommeerde sprekers die vanuit hun deskundigheid een deelaspect van Twente belichten, zoals economie en maatschappij, kunst en cultuur, het landelijk gebied en de relatie met Duitsland. In de colleges staan de huidige situatie en de toekomst centraal, maar wel vanuit het besef dat je het verleden moet kennen om het heden te begrijpen.

De leergang ‘Leven, wonen en werken in Twente’, die tot stand komt in samenwerking met Saxion,  is primair bedoeld voor import-Twenten die meer willen weten over hun nieuwe thuisbasis. Maar ook doorgewinterde Tukkers die vinden dat je niet genoeg over je eigen leefomgeving kunt weten zijn natuurlijk van harte welkom.

Nieuwe data volgen in 2018/2019.

Leergang Twente