Leergang Twente

Wat is de staat van de Twentse economie, samenleving en cultuur? Hoe is het leven in de Twentse steden en op het platteland? Wat zijn de verschillen met vroeger? En voor welke uitdagingen staat het gebied tussen Regge en Dinkel? Juist in een tijd van snelle veranderingen heeft het zin om stil te staan bij de vraag wat de Twentenaren bindt, wat ze scheidt en welke dromen ze hebben.

Leergang ‘Leven, wonen en werken in Twente’

Op vijf avonden in de eerste helft van 2017 biedt Stichting Leergang Twente in Enschede een leergang aan waarin gezocht wordt naar de kenmerken van de regio waaraan veel mensen hun hart hebben verpand. Telkens belichten twee gerenommeerde sprekers vanuit hun deskundigheid een deelaspect van Twente, zoals economie en maatschappij, kunst en cultuur, het landelijk gebied en de relatie met Duitsland. In de colleges staan de huidige situatie en de toekomst centraal, maar wel vanuit het besef dat je het verleden moet kennen om het heden te begrijpen.

De leergang ‘Leven, wonen en werken in Twente’, die tot stand komt in samenwerking met Saxion,  is primair bedoeld voor import-Twenten die meer willen weten over hun nieuwe thuisbasis. Maar ook doorgewinterde Tukkers die vinden dat je niet genoeg over je eigen leefomgeving kunt weten zijn natuurlijk van harte welkom.

Leergang Twente

Programma

Twente in verleden en heden

Maandag 30 januari 2017 van 19.00 - 21.30 uur
drs. H. Morshuis & prof.dr. G.J. Hospers

Elke regio is wat ze is geworden. Dat geldt ook voor Twente, waar het verleden nog altijd doorwerkt in het heden. Wat voor type regio is Twente eigenlijk? Wat is er sinds de Tweede Wereldoorlog zoal veranderd? En kunnen we in deze tijd nog wel spreken over een regionale identiteit? Harry Morshuis en Gert-Jan Hospers komen uit twee verschillende generaties, maar delen hun liefde voor Twente. Aan de hand van analyses én anekdotes gaan ze op zoek naar de Twentse eigenheid.

Economie en maatschappij

Maandag 13 februari 2017 van 19.00 - 21.30 uur
dr. A.J. Peters & dr. H.P. Benschop

Waarmee verdienen de Twentenaren hun brood, in de steden en op het platteland? En hoe gaan ze met elkaar om? Wat is er over van het spreekwoordelijke ‘noaberschap’? En voor welke uitdagingen staat het gebied tussen Regge en Dinkel in de toekomst? Albertjan Peters (voorzitter van de SER Overijssel) en Hans Peter Benschop (directeur van het Trendbureau Overijssel) nemen u aan de hand van feiten, cijfers en beelden mee op een reis door de Twentse economie en samenleving.

Kunst en cultuur in Twente

Maandag 6 maart 2017 van 19.00 - 21.30 uur
drs. A. Odding & ir. H.A.H. Workel

Van oudsher staat Twente bekend om de vele kunstschatten, kunstenaars en kunstsponsors.
Ook het regionale kunstonderwijs en de museumwereld hebben een lange historie. Arnoud Odding, directeur van Rijksmuseum Twenthe en TwentseWelle, vertelt er gepassioneerd over. Erik Workel, architect en partner bij IAA-Architecten, bespreekt vervolgens in woord en beeld de Twentse architectuur en stedenbouw, of het nu gaat om boerderijen, fabrieken of landhuizen. Ook gaat hij in op de wijk Pathmos en tuindorp ‘t Lansink als mooie voorbeelden van eigen Twentse stijlen.

Water en landbouw in Twente

Maandag 20 maart 2017 van 19.00 - 21.30 uur
prof.dr. S.M.M. Kuks & ing. J.H.M. Robben

Nederland is een deltaland. Hoe is Twente op die delta aangesloten? Waarom is klimaatadaptief waterbeheer in de regio zo belangrijk? Hoe gaat dat in zijn werk en welke effecten heeft dat op de landschappelijke kwaliteit? Als watergraaf van Waterschap Vechtstromen kan Stefan Kuks daar als geen ander over vertellen. Henk Robben, burgemeester van de gemeente Wierden, neemt het stokje over en geeft een overzicht van de ontwikkelingen in de Twentse landbouw en veeteelt.Hij plaatst de sector tevens in Europees perspectief en geeft een doorkijkje naar de toekomst.

Twente en de Euregio

Dinsdag 4 april 2017 van 19.00 - 21.30 uur
dr. G.O. van Veldhuizen & dr. V. Pannen

Vanuit Enschede ben je sneller in Münster of Osnabrück dan in Utrecht. Wat betekent de grensligging van Twente voor de ontwikkeling van de regio? Wat zijn de kansen voor verdergaande samenwerking in het Euregio-gebied? Dat kun je aan bijna niemand beter vragen dan aan Onno van Veldhuizen, burgemeester van Enschede, en zijn collega van Bad Bentheim, Volker Pannen. Beide inleiders spreken vloeiend Duits en Nederlands, maar houden hun verhaal in hun moedertaal.

Waar

Villa Serphos, Saxion
Maarten Harpertsz. Tromplaan 17
7511 JJ Enschede
Route & parkeren

Kosten

De kosten bedragen € 250,– (incl. B.T.W. voor vijf avonden inclusief koffie/thee en fris. Er wordt geen restitutie verleend bij het niet volgen van een college.

Aanmelden

Aanmelden voor de Leergang Twente kan via info@leergangtwente.nl 
Er kunnen maximaal 25 cursisten deelnemen. U ontvangt van ons een bevestiging.

Gehele leergang of onderdelen

Mocht er na sluiting van de inschrijving nog plek zijn dan kunnen op verzoek ook een of meerdere avonden/thema’s bezocht worden. De deelnamekosten bedragen dan € 55,- inclusief BTW per avond.