Projectverloop

Nadat u uw deelname aan Cross Border Talent bevestigd heeft volgen we de volgende stappen:

- Wij zoeken voor uw onderneming een student van de FH Münster of HS Osnabrück die past bij uw profiel. 

- Als een potentiele kandidaat gevonden hebben leggen we deze student het profiel met daarin uw onderneming en de vraagstelling voor. 

- Als de student positief reageert, dan leggen we het profiel van de student aan uw onderneming voor. Heeft de student geen interesse, dan zoeken we verder. 

- Als u op het profiel van de student positief reageert volgt er een sollicitatiegesprek met de student bij uw onderneming. De student dient hiervoor het initiatief te nemen om contact op te nemen met de contactpersoon van uw onderneming en een afspraak te maken. Als u negatief op het profiel van de student reageert, dan zoeken we verder naar een andere kandidaat. 

- Na het sollicitatiegesprek tussen de student en de onderneming komen beiden overeen volgens de voorwaarden van Cross Border Talent aan de slag te gaan. Tijdens dit gesprek kan er ook overeenstemming gezocht op het gebied van randvoorwaarden als loon, reiskosten, aanwezigheid en meedraaien in het bedrijf.

- Komen student en onderneming tot overeenstemming wordt dit vastgelegd in een overeenkomst zoals gebruikelijk bij het bedrijf. De hogeschool speelt hierbij formeel geen rol. Komen beiden er niet uit, dan wordt er verder gezocht naar een ander bedrijf voor de student. 

-  De student krijgt tijdens de afstudeerfase twee begeleiders,  deze worden toegewezen door de hogeschool.

-  Na het afsluiten van de afstudeerfase vindt er een evaluatiegesprek plaats bij de ondernemeing. Aan dit gesprek nemen deel: de student, de bedrijfsmentor, de toegewezen coach en een vertegenwoordiger van Cross Border Talent. Naast een evaluatie van de afstudeerfase wordt ook aanpak van de komende traineefase besproken.

- De twee begeleiders van de afstudeerfase zijn klaar en de externe coach neemt de begeleiding over. De intensiteit van de begeleiding door de coach wordt samen met de student afgestemd, waarbij het initiatief bij de student ligt. 

- Gedurende de traineefase neemt de trainee deel aan verschillende bijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en workshops. Thema's zijn: Nederland-Duitsland(onder andere cultuurverschillen), bedrijfskunde, internationalisering, marketing en sales en persoonlijke ontwikkeling(zoals leiderschap).

- Aan het einde van de traineefase vindt een tweede evaluatiegesprek plaats. Aan dit gesprek nemen deel: de trainee, de bedrijfsmentor, de coach en een vertegenwoordiger van Cross Border Talent. 

- Het programma van Cross Border Talent wordt afgesloten.