Coaches

Na het afsluiten van de scriptie zal de student het traject bij het bedrijf vervolgen als trainee. Op dat moment krijgt de trainee een internationaal ervaren coach toegewezen voor advies en begeleiding. Deze externe coach wordt toegewezen op basis van vakkennis en beroepservaring in het internationale werkveld van de onderneming. Het bedrijf kan hierbij input leveren voor een profiel van de coach, die vervolgens door de hogeschool voorgedragen zal worden. Uiteindelijk zal het bedrijf goedkeuring geven voor de voorgedragen coach. 

Er zal een flexibele pool van coaches gevormd worden, die in staat zijn hun kennis, ervaringen en netwerk te delen met zowel het bedrijf als de trainee. De coaches zullen geselecteerd worden vanuit het netwerk van de projectpartners.