Project partners

Saxion University of Applied Sciences
Saxion University of Applied Sciences heeft ongeveer 26.000 studenten, waarvan een kleine 3500 internationaal is. Living Technology en internationalisering in de regio zijn twee belangrijke speerpunten voor Saxion en Cross Border Talent is een voorbeeld van deze ambitie.
Vanuit het Export Development Programme heeft Saxion al ervaring opgedaan met trainee`s die hun afstudeerscriptie uitvoeren. Vanuit dit Export Development Programme kwam een behoefte naar voren de innovatie en internationalisering in de Euregio verder uit te werken, wat geresulteerd heeft in Cross Border Talent.

Drs. Louise van Weerden

Louise van Weerden studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en Noorse Taalkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna studeerde ze Communications aan de Concordia University in Montreal, werkte bij de Verenigde Naties in New York en deed onderzoek naar de verschillen tussen Japans en Westers management in Tokyo. Sinds 1997 heeft ze haar eigen exportbureau Top Trade Matching, dat in opdracht van Nederlandse en Duitse bedrijven internationale handelskanalen aanboort. Ze won in 1998 de prestigieuze 'European Job Challenge Award' van de Europese Commissie voor haar innovatieve manier van het bevorderen van internationaal ondernemerschap. Sinds oktober 2002 is Louise Van Weerden tevens Lector ‘Internationale Handel voor het Midden- en Kleinbedrijf’.

Dhr. drs. Sascha Leuftink

Drs. Sascha Leuftink, geboren in Oldenzaal en na enkele omzwervingen sinds 2004 woonachtig in Hengelo. Na in 1993 zijn studie Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen te hebben afgerond, heeft hij diverse  internationale sales en marketing functies vervuld in met name de foodindustrie. Sinds februari 2009 is hij docent exportmarketing aan Saxion in Enschede. Naast een gedegen kennis en uitgebreide ervaring op het gebied van export bechikt hij over specifieke expertise op het gebied van levensmiddelen en is hij een kenner van de Duitse markt. Hij is lid van: Food Network in Duitsland, Secretaris van de  Nederlands-Duitse Business Alliance (B.A.N.D.).Tevens is hij projectleider van Cross Border Talent. 

Mevr. Nicole Scheffer

Nicole Scheffer is sinds juni 2011 projectmedewerker bij het Saxion Export Center. In 2010 heeft zij de opleiding International Business and Languages afgerond aan Saxion Enschede en daarmee de titel Bachelor of Commerce behaald. Binnen het Saxion Export Center is zij de linking pin tussen studenten en het regionale bedrijfsleven met internationale ambities. Met het excellentietraject “Export Expertise” begeleidt ze ambitieuze studenten naar de internationale arbeidsmarkt.

Mevr. Daniëla Rooks

Na het afronden van haar studie International Business and Languages aan het Saxion in Enschede in juni 2017 is Daniëla in september begonnen als projectassistent bij Saxion Export Center. In deze functie is zij aanspreekpunt voor algemene projectvragen van het Cross Border Talent en verantwoordelijk voor de ondersteuning van dit programma.
 

Hochschule Osnabrück

De Hogeschool Osnabrück is de grootste en meest uitgebreide hogeschool voor toegepaste wetenschappen in Nedersaksen. Vier faculteiten (Agronomie & Landschapsarchitectuur, Engineering & Informatica, Management, Cultuur & Technologie en Economische & Sociale wetenschappen) en het Instituut voor Muziek vormen de ruggengraat van de hogeschool op de twee locaties in Osnabrück en Lingen. Met ongeveer 100 studierichtingen, zowel bachelors, masters als bedrijfsopleidingen, is het een uitgebreid aanbod. Op veel gebieden van het hoger onderwijs is de hogeschool vooruitstrevend - zoals de oprichting van nieuwe studierichtingen - en dus heeft ze de reputatie opgebouwd van een innoverende en vooruitstrevende hogeschool. De hogeschool heeft met in totaal meer dan 13.500 studenten (stand in de winter van 2015/16) nu een aanzienlijk grootte bereikt, waarbij het toch gelukt is om het vertrouwde en persoonlijke karakter van de leeromgeving te handhaven.

De faculteit Management, Cultuur en Technologie ligt op de Campus Lingen van de Hogeschool Osnabrück. Het Instituut voor duale studies biedt hier twintig opleidingen op het gebied van communicatiemanagement, management & technologie en theaterpedagogiek. Ongeveer 2.300 studenten bevinden zich op de campus Lingen. Hier wordt geleerd door middel van interdisciplinair leren, kleine groepen, korte communicatielijnen en individuele begeleiding. Nauwe samenwerkingen met de regionale bedrijven, verenigingen en instellingen zorgen ervoor dat alle betrokkenen profiteren van toegepast onderwijs en onderzoek. Praktijkgericht studeren is tevens van toegevoegde waarde voor het verdere verloop van de carrière van de studenten, dit blijkt uit resultaten van de beoordeling van de Campus Lingen door afstudeerders en de alumni.

Prof. Dr. Thorsten Litfin

Thorsten Litfin is hoogleraar marketing met specialisatie service en innovatie-management aan de HS-Osnabrück, campus Lingen. Hij studeerde bedrijfskunde aan de Christian-Albrechts Universiteit in Kiel en haalde zijn doctoraat aan het Instituut voor Innovatiemanagment. Voordat hij werkte als professor was hij werkzaam als senior consultant bij het internationale consultancybedrijf  'Simon Kucher & partners', een strategie & handelsconsulenten GmbH. Zijn expertise is op het gebied van productontwikkeling en prijsstrategieën voor innovatieve producten en diensten.

Prof. Dr. habil. Guido Andreas Patek

Guido Patek is professor op het gebied van boekhouding en belastingen aan de HS-Osnabrück, campus Lingen. Na opleiding tot bankier, studeerde hij economie aan de Universiteit van Linz en Dortmund, om vervolgens te promoveren aan de FernUniversität in Hagen. Vervolgens werkte hij als freelance belastingconsulent en docent. Voorafgaand aan zijn benoeming tot professor haalde hij zijn hoogleraarsgraad aan de economische faculteit van de Universiteit van Hagen. Zijn onderwijs en onderzoeks-focus liggen op het gebied van nationale en internationale boekhouding en belastingen voor bedrijven. 

Prof. Dr. Gunther Meeh-Bunse

Gunther Meeh-Bunse is professor business administration en gespecialiseerd in financiën en management accounting, op de HS-Osnabrück, campus Lingen. Hij studeerde business administration aan de Universiteit van Saarland in Saarbrücken en aan de Universiteit van Michigan in Ann Arbor. Hij ontving zijn doctoraat aan het Instituut voor Controlling van de Bundeswehr Universiteit in München. Voordat hij werkte als Professor, werkte hij als een credit-specialist voor bedrijfs- en institutionele klanten bij Bayerische Landesbank in München en Londen en daarna als Controllingspecialist op het gebied van productberekening werd bij dezelfde organisatie.

Dhr. Xander de Weerd 

Xander de Weerd is tijdens zijn loopbaan al binnen verschillende vakgebieden werkzaam geweest. Zo heeft hij gediend bij de Nederlandse politie, gewerkt als sociaal pedagoog en in de financiële dienstverlening. Door zijn veelzijdige beroepservaring beheerst diverse competenties in de omgang met mensen en ondernemingen. Gedurende zijn bachelor studie heeft hij in de financiële dienstverlening en bij banken gewerkt. “Duitsland en Nederland zijn niet allen buren en leden van de Europese Unie, maar ook economisch met elkaar verbonden. Ik kijk ernaar uit om gedurende mijn werkzaamheden in het project een bijdrage te leveren aan de bedrijfskundige en culturele uitwisseling. Ik ga ervan uit dat het bedrijfsleven in de beide landen de komende jaren verder met elkaar verweven wordt. Hiervoor ga ik op zoek naar enthousiaste en getalenteerde bachelor en master studenten.”

Mevr. Juliane Weßling  

Juliane Weßling is afgestudeerd aan de Nederlands-Duitse studies van de universiteiten Münster en Nijmegen. Direct na haar afstuderen in 2017 is ze begonnen als projectmedewerkster in het projectteam Cross Border Talent van de Hogeschool Osnabrück. Juliane is contactpersoon voor de studenten van de Hogeschool Osnabrück. Ze informeert en interesseert studenten voor het Cross Border Talent en tijdens het traject begeleidt ze de studenten. Voor Juliane is het Cross Border Talent een succes als er een ideale match is gevormd tussen student en onderneming.

Fachhochschule Münster

Fachhochschule Münster is van de meest succesvolle en grootste hogescholen in Duitsland. Bij de FH Münster studeren 14.000 studenten, vooral op de campussen Münster en Steinfurt. Zes strategische ontwikkelingsvelden geven de richting aan waarin de universiteit zich wil ontwikkelen in de komende vijf jaar: internationalisering, opleiding, digitalisering, de overdracht 2020 (uitbreiding van de aangeboden diensten en exploitatievormen), persoonlijke ontwikkeling en content profiling ("optimale benutting van materialen – duurzaame hulpbronnen" en "gezondheid leven"). Didactiek en kwaliteitsmanagement zijn kwesties die een stip aan de horizon vormen binnen bijna alle vakgebieden van de ontwikkelingsagenda van de FH Münster.

Prof. Dr. Markus Schwering

Markus Schwering is geboren en getogen in Vreden. Na zijn studie economie aan de Westfälische Wilhelms-Universiteit Münster en de UCLA / USA werkte Markus Schwering vele jaren in verschillende functies bij het gerenommeerde Institute for Applied Innovation Research. Daarnaast heeft hij geadviseerd bij diverse projecten van publieke en private instellingen. Sinds 2006 is hij verantwoordelijk voor "Technologie en Innovatie Management" en het Erasmus-programma aan het Institute of Industrial Management (ITB) van de Fachhochschule Münster. Markus Schwering is verder actief als consultant, spreker, trainer en consultant. Hij is de projectleider aan de FH Münster van Cross Border Talent.

Mevr. Angelika Fliegner MA

Angelika Fliegner heeft Duitsland-Nederland studies gestudeerd aan de Westfälischen Wilhelms-Universiteit Münster en aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Van 2011 tot 2015 heeft zij als online redactrice en projectcoördinator gewerkt voor het Interreg-project ‘NiederlandeNet’. Dankzij haar nevenactiviteiten als freelancejournalist verkreeg zij een beurs in het kader van het Internationale Journalisten Programma, waarbij zij aan de slag ging bij het Amsterdamse ‘Novum Nieuws’.
Na een korte tussenstop als content-editor voor een Nederlandse e-commerce startup is ze nu sinds de herfst van 2016 werkzaam als projectcontroller voor het team verantwoordelijk voor de Interreg-projecten. Vanuit die rol is ze betrokken bij Cross Border Talent en werkt verder ook inhoudelijk aan het project mee.

Mevr. Drs. Sarah Schönfelder

Sarah Schönfelder, geboren en getogen in Münster, heeft Nederlands-Duitse-Studies met zwaartepunt economie en politieke wetenschappen in Münster en Nijmegen gestudeerd. Daarna ging zij over de grens werken. Zij adviseerde vanuit Den Haag Nederlandse bedrijven op het gebied van sales en marketing op de Duitstalige exportmarkten en Duitse bedrijven in richting de Beneluxmarkt. In 2013 nam zij bij Wirtschaftsförderung Kreis Steinfurt de coordinatie van het netwerk voor behoudt van regionaal hoogopgeleide personeel over. Naast interculturele competenties en een goede kennis van de Duitse en Nederlandse markt, beschikt zij over goede contacten met bedrijven uit de grensregio - specifiek op het vlak van personeel en innovatie. Sinds maart 2017 is Sarah Schönfelder contactpersoon voor „Cross Border Talent”aan het Instituut voor Technische Bedrijfseconomie (ITB) van de FH Münster.

VNO-NCW Midden

VNO-NCW Midden is de vereniging die opkomt voor de belangen van ondernemers in de provincies Utrecht, Flevoland, Gelderland en Overijssel. Met ruim 1.800 directe leden en indirect 30.000 bedrijven die aangesloten zijn via de landelijke vereniging VNO-NCW, vormt het een slagvaardige werkgeverslobby en een dynamisch netwerk zowel op lokaal, regionaal als landelijk niveau.

Dhr. drs. Ron van Gent

Ron van Gent (58), directeur van VNO-NCW Midden en MKB-Nederland Midden, is geboren en opgegroeid in het hart van het werkgebied van VNO-NCW Midden. Via geboorteplaats Renkum en middelbare scholen in Arnhem en Lochem is hij voor studie en werk in Noord-Nederland beland, maar inmiddels is hij woonachtig in Deventer. Ron is werkzaam geweest als leidinggevende aan projecten en teams, zowel bij de overheid als in het bedrijfsleven en heeft ruime ervaring opgedaan als directeur MKB-Nederland Noord.

“Ik werk nu met een enthousiast team en een ambitieus bestuur bij VNO-NCW en MKB Midden. Samen met de leden wil ik creatief en energiek inhoud en vorm geven aan de doelstellingen en activiteiten van de verenigingen”, aldus Van Gent.      


 

Wirtschaftsverband Emsland
 

Sinds 2004 bundelt Wirtschaftsverband Emsland de belangen van de economie in Emsland en vertegenwoordigen zij de belangen van ongeveer 390 bedrijven met momenteel meer dan 46.000 werknemers. Zij staat voor een versterking van het merk en Emsland als vestigingslocatie, zowel naar intern als extern gericht. Naast een politieke lobby, verbetering van de vestigingsfactoren voor ondernemingen in Emsland, de bevordering van het uitwisselen van ideeën en ervaringen en bevordering van samenwerking tussen Emslander ondernemingen in het algemeen, is Wirtschaftsverband Emsland een actieve branche overschrijdende netwerkorganisatie voor de regio.
Ze zet zich in voor het initiëren en intensiveren van de samenwerking tussen zowel het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen als het bedrijfsleven en de maatschappij.
Kennis is immers de belangrijkste bron binnen Emsland. Onderwijs is daardoor niet alleen een van de speerpunten binnen het beleid, maar ook de bron van succes voor de toekomst van de economie in Emsland.
Door middel van activiteiten als een beurs voor studenten van de Campus Lingen, partnerschappen tussen scholen en ondernemingen, maar ook het ‘Meiden in de techniek’-project(MinT), de jaarlijkse Studentenacademie en de intensieve samenwerking met de Hogeschool Osnabrück in Lingen kunnen we jonge werknemers in de regio een goed beeld geven van de mogelijkheden in de regio.

Herr Norbert Verst

Omschrijving

Mevr. Mechteld Wessling

Mechtild Weßling is juriste en focust zich op arbeids- en sociaal recht. Ze is binnen Wirtschafstverband Emsland e.V. verantwoordelijk voor "Onderwijs en werkgelegenheid" en heeft een ruime ervaring als professional in het adviseren van bedrijven over kwesties omtrent de continuïteit van vakkrachten, beroepsopleidingen, en de overgang van onderwijs naar werkveld. Kern van de projecten in hun gebied is het bieden van een netwerk voor scholen, hoger onderwijs en ondernemingen. Tevens bieden zij de leden van de werkgeversorganisatie in Emsland een platform om hen te binden aan toekomstige werknemers.

Wirtschaftsförderung des Landkreis Grafschaft Bentheim
De kern van de werkzaamheden van Wirtschaftsförderung des Landkreises Grafschaft Bentheim is het zekerstellen van werkgelegenheid en inkomen voor de regio. Daarvoor biedt ze verschillende services aan voor ondernemingen op het gebied van financiering, start-ups, huisvesting, bedrijfsontwikkeling, technologie en innovatie, evenementen en personeel. 

Dhr. Ralf Hilmes

Ralf Hilmes is afgestudeerd op het gebied van bedrijfskunde in het bankwezen, om vervolgens tot 2002 als accountmananager voor financiering in de banksector te werken. Daarna heeft hij Wirtschaftsförderung Nordhorn van 2002 tot 2010geleid, totdat hij in 2011 de afdelingsleiding van Wirtschaftsförderung des Landkreises Grafschaft Bentheim in de NINO Hochbua in Nordhorn op zich nam.  
Het Cross Border Talent Programme ziet hij als een uitgelezen kans voor middel en kleine ondernemingen in het graafschap Bentheim om met relatief lage investeringen toegang te verkrijgen tot de internationale markt en dan specifiek de Nederlandse markt.
Daarnaast kunnen deze bedrijven Nederlandse studenten hiermee wijzen op de kansen in hun toekomstige vakgebied en de mogelijkheden bij hun bedrijf. 

Mevr. Manuela Verwold

Manuela Verwold heeft bedrijfskunde gestudeerd aan de hogeschool van Wilhelmshaven met specialisaties marketing, toerisme en personeelsmanagement. Sinds 2014 geeft ze leiding aan de servicebureau voor vakkrachten van Wirtschaftsförderung des Landkreises Grafschaft Bentheim, nadat ze 10 jaar als manager van het toerismebureau voor de regio Bentheim werkzaam was. Als leidinggevende van het servicebureau is ze verantwoordelijk voor de ondersteuning van ondernemingen en hun vakkrachten en doet ze de marketing voor buitenlandse vakkrachten in de regio Bentheim. Op deze wijze houdt ze zich bezig met projecten en vraagstukken voor de regionale arbeidsmarkt. 
Een van de speerpunten hierin is de Duits-Nederlandse samenwerking voor de groeiregio Ems Achse e.V., het gebied dat grenst aan Nederland vanaf het noorden tot Midden-Nederland.