Veel gestelde vragen

Waar moet ik aan denken bij grensoverschrijdend werken? 


We hebben een paar situaties beschreven die van toepassing kunnen zijn voor je: 

Duitse student in Nederland
Een stagiair die in het buitenland stage gaat lopen of als trainee aan het werk gaat, heeft direct met de Europese regelgeving te doen die bepaalt welke sociale verzekeringen op hem of haar van toepassing zijn. Dat is met name belangrijk om te weten waar je een ziektekostenverzekering hebt en of je in Nederland en in Duitsland gebruik kunt maken van de gezondheidszorg.

Hoe zit het met mijn ziektekostenverzekering?
Woon je in Duitsland en je bent stagiair in Nederland om je scriptie te schrijven, dan ben je niet in loondienst bij de Nederlandse werkgever. Je blijft ziektekostenverzekerd in Duitsland zoals je was.
Op het moment dat je als trainee aan het werk gaat, ben je in loondienst en ben je grensganger. Je valt onder de Nederlandse sociale verzekeringen. Je moet je aanmelden bij een Nederlandse zorgverzekeraar en met het formulier S1 (E106) aanmelden bij een Duitse Krankenkasse en kun je ook in Duitsland gebruik maken van de Krankenversicherung, De premie betaal je aan de Nederlandse zorgverzekeraar.
Informatie over de sociale zekerheid en de belastingen in Nederland kun je terugvinden op www.grensinfopunt.eu.

Wat als ik naast bij traineeship ook een baan in Duitsland heb?
Heb je naast je traineeship in Duitsland ook een baan, bijvoorbeeld in een Minijob, dan moet een keuze worden gemaakt of je onder de Nederlandse of Duitse sociale zekerheid valt. Hierbij geldt de zogenaamde 25% grens. Zijn je werkzaamheden in Duitsland meer dan 25% van het geheel, dan val je alleen onder de Duitse sociale zekerheid en moet je Nederlandse werkgever de premies afdragen aan jouw Krankenkasse.
Zijn de werkzaamheden in Duitsland minder dan 25%, dan moet jouw Duitse werkgever de premies afdragen aan de Nederlandse belastingdienst. Dit is ook het geval als je in Duitsland een Minijob hebt. Je valt volledig onder de Nederlandse sociale zekerheid en moet je je aanmelden bij een Nederlandse zorgverzekeraar.

Opgepast: De Duitse Minijob kan op deze manier een verplicht verzekerde premieplichtige baan in Nederland worden!
Opgepast: Thuiswerk voor de Nederlandse werkgever geldt als in Duitsland verrichte werkzaamheden.
Het is belangrijk dat jouw beide werkgevers dit weten.

Nederlandse student in Duitsland
Een stagiair die in het buitenland stage gaat lopen of als trainee aan het werk gaat, heeft direct met de Europese regelgeving te doen die bepaalt welke sociale verzekeringen op hem of haar van toepassing zijn. Dat is met name belangrijk om te weten waar je een ziektekostenverzekering hebt en of je in Nederland en in Duitsland gebruik kunt maken van de gezondheidszorg.

Hoe zit het met mijn zorgverzekering?
Woon je in Nederland en je bent stagiair in Duitsland om je scriptie te schrijven, dan ben je niet in loondienst bij de Duitse werkgever. Je blijft in Nederland zorgverzekerd zoals je was.
Op het moment dat je als trainee aan het werk gaat, ben je in loondienst bij de Duitse werkgever en ben je grensganger. Je valt onder de Duitse sociale verzekeringen. Je moet je aanmelden bij een Duitse Krankenkasse en met het formulier S1 (E106) aanmelden bij CZ voor een gratis zorgverzekering. Je bestaande zorgverzekering komt te vervallen. De premie voor de ziektekostenverzekering wordt door de Duitse werkgever volledig op je loon ingehouden.
Informatie over de sociale zekerheid en de belastingen in Duitsland kun je terugvinden op www.grensinfopunt.eu.

Wat als ik naast mijn traineeship ook een baan in Nederland heb?
Heb je naast je traineeship in Nederland ook een baan, dan moet een keuze worden gemaakt of je onder de Nederlandse of Duitse sociale zekerheid valt. Hierbij geldt de zogenaamde 25% grens. Zijn je werkzaamheden in Nederland meer van 25% van het geheel, dan val je onder de Nederlandse sociale zekerheid en moet je Duitse werkgever premies afdragen aan de Nederlandse belastingdienst. Je blijft zorgverzekerd zoals je was.
Zijn de werkzaamheden in Nederland minder dan 25% van het geheel, dan ben je over jouw Nederlandse loon in Duitsland premieplichtig. Het kan zijn dat jouw Nederlandse werkgever jouw baan omzet in een Duitse Minijob (zogenaamde € 450,- baan). Je valt volledig onder de Duitse sociale zekerheid en je moet je aanmelden bij een Duitse Krankenkasse.
Het is belangrijk dat jouw beide werkgevers dit weten.
Opgepast: Thuiswerk voor de Duitse werkgever geldt als in Nederland verrichte werkzaamheden.

Wanneer kan ik beginnen?

Zodra je voldoende punten hebt om te gaan beginnen met afstuderen kun je beginnen met Cross Border Talent. Waarbij je dit uiteraard afstemt met een eventuele opdrachtgever.

Moet ik verhuizen naar Duitsland?

Het is niet noodzakelijk dat je verhuist, dit is je eigen keuze. Hierover moet je zelf afspraken maken met het bedrijf waar je aan de slag gaat., bijvoorbeeld met het oog op de reisafstand en hoe je je werk in gaat delen.

Hoeveel loon ga ik krijgen?

Je komt in dienst bij het bedrijf van je opdracht en wordt door hen uitbetaald. Tijdens je afstudeerfase ligt je vergoeding tussen de € 350,- en € 500,-, waarbij je zelf in overleg gaat met je opdrachtgever. Tijdens je traineefase ontvang je salaris conform het wettelijk minimumloon of hoger, waarbij je hier ook in overleg gaat met het bedrijf.

Hoe word ik begeleid?

Gedurende je afstudeerfase zal je begeleiding krijgen vanuit de hogeschool, ook met het oog op het afronden van je scriptie. Tijdens je traineefase zal er een externe coach toegewezen worden aan jou en het bedrijf om je werkzaamheden van feedback te voorzien en als sparringpartner voor jullie.

Wordt Cross Border Talent vermeld op mijn diploma?

Cross Border Talent wordt niet vermeld op je diploma, je krijgt naar aanleiding van je traineeship wel een certificaat. 

Wat gebeurt er als mijn afstuderen langer dan een half jaar duurt?

Voor je scriptie hanteren we de regels van je academie met betrekking tot de duur van je scriptie. Indien je afstudeerfase langer duurt begin je ook later aan de traineefase, namelijk zodra je scriptie afgerond is.

In welke taal moet ik mijn scriptie schrijven?

Het hangt van je opleiding en academie af in welke taal je je scriptie moet schrijven. Aangezien je je opdracht uitvoert voor een Duitse onderneming is het wel aannemelijk dat je ook in het Duits je verslaglegging doet. 

Wat voor soort opdrachten zijn er?

Het karakter van de opdrachten hangt af van de bedrijven. Er kan gedacht worden aan bijvoorbeeld marktonderzoek, matching of verkoopondersteuning. Kern is dat een Duits bedrijf een opdracht heeft voor de Nederlandse markt en een Nederlands bedrijf een opdracht voor de Duitse markt. Vraag bij de contactpersonen naar de mogelijkheden en ervaringen of kijk bij `Studenten aan het woord`.

Wat gebeurt er als er geen opdrachten beschikbaar zijn?

Wij werven actief opdrachten, maar kunnen niet garanderen dat er op het moment dat jij klaar bent om af te studeren een opdracht beschikbaar is. Hierin zijn wij afhankelijk van de bedrijven die zich aanmelden bij Cross Border Talent. Op het moment dat er een opdracht binnenkomt en wij achten jou geschikt voor deze opdracht nemen we contact met je op.

Moet ik vloeiend Duits kunnen?

Voor de communicatie met je opdrachtgever is het van belang dat je basiskennis van het Duits in ieder geval van voldoende niveau is om als startend professional aan de slag te gaan. In overleg met je opdrachtgever stem je af wat er verlangd wordt van je op het gebied van kennis en vaardigheden met de Duitse taal. 

Wat zijn de kosten voor mij als student?

Voor jou als student zijn er geen kosten verbonden aan deelname aan Cross Border Talent. Je kunt het vergelijken met reguliere stage waar je zelf verantwoordelijk bent voor de kosten die je maakt. Wel krijg je gedurende je afstudeerfase een vergoeding en als trainee salaris, zie voor meer informatie daarover elders op deze pagina. 

Wat gebeurt er als het niet mogelijk is om als trainee aan de slag te gaan met de uitkomsten van de scriptie?

Indien het echt niet mogelijk is om als trainee de uitkomsten van je onderzoek uit te voeren zullen we samen met jou op zoek gaan naar een oplossing alsnog als trainee aan de slag te gaan. Dit is wel maatwerk, waardoor we nu nog geen beeld hebben van eventuele mogelijkheden.