Saxion Lectoraat Mechatronica

Lector: dr.ir. Dirk Bekke

Living Technology

Saxion onderscheidt zich door het profiel Living Technology. Hierbij gaat het om de wisselwerking tussen technologie en samenleving. Living Technology gaat niet alleen om het ontwikkelen van innovatieve producten en technieken, maar juist ook om onderzoek naar de impact van innovatieve technologie op mens en samenleving en vice versa. Binnen Living Technology richt Saxion zich op de volgende drie onderzoeksgebieden:

  • Smart Industry
  • Area’s & Living
  • Health & Wellbeing.

Lectoraat Mechatronica

Als lectoraat Mechatronica, onder leiding van lector Dirk Bekke, zijn we betrokken bij alle drie de onderzoeksgebieden van Living Technology. We richten ons op het ontwikkelen van robotische en mechatronische technologieën, waarbij we ook de effectiviteit van de daarbij behorende systems engineering-ontwerpmethodiek onderzoeken.

Het doel van het lectoraat Mechatronica is kennisontwikkeling en interne (onderwijs) en externe (bedrijfsleven) kenniscirculatie. Hierbij ligt de focus op het toepassen van (wetenschappelijke) kennis tot nieuwe technologieën. Zo fungeren we als een interne (onderwijs) en externe (bedrijfsleven) innovatie-aanjager, zowel voor de technologieën, als voor effectieve ontwerpmethodieken.  

Missie

De missie van het lectoraat Mechatronica luidt dan ook:

Where modulare mechatronics and systems engineering breed innovations

 

Bouwblokken

De modulaire mechatronische systemen kunnen worden gezien als de bouwblokken (modular mechatronics). Hiermee kunnen aan de hand van het systematische ontwerp (systems engineering) nieuwe innovatieve toepassingen worden ontwikkeld. De associatie met Lego Mindstorms symboliseert de link naar het onderwijs als de link naar eenvoudige bouwblokken voor het regionale mkb. Het doel hiervan is groei van het aantal innovaties en daarmee de werkgelegenheid.

Onderzoekslijnen

De onderzoekslijnen van het lectoraat Mechatronica binnen de Living Technology Onderzoeksagenda van Saxion zijn:

  • Unmanned robotic systems
  • Smart Industrial systems
  • Modular Robotics
  • Systems Engineering.