Regionale Praktijkgroep Omgevingswet

De Omgevingswet gaat ingrijpende gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk van iedere professional die werkt in het publieke domein van de leefomgeving. Saxion, Regio Twente, VNG, RWS/IM, provincie Overijssel, RUD Twente en VNO/NCW-midden hebben daarom de Regionale Praktijkgroep Omgevingswet opgericht. Deze praktijkgroep is een open regionaal netwerk van overheden, bedrijfsleven en regionale kennisinstellingen.

Ook wordt via de website Aan de slag met de Omgevingswet praktijkervaring en kennis gedeeld door gemeenten, provincies, waterschappen, en het Rijk.

In de basis bestaat de Regionale Praktijkgroep uit de volgende onderdelen:

LivingLabs

In verschillende LivingLabs wordt door verschillende organisaties geƫxperimenteerd met de nieuwe Omgevingswet, door pilots uit te voeren en daarover kennis en ervaringen uit te wisselen.

Intervisie

In de regionale intervisiegroep vindt uitwisseling plaats van persoonlijke ervaringen met het implementatietraject tussen kwartiermakers Omgevingswet van betrokken organisaties.

Praktijkopleiding

De praktijkleiding biedt kennis, inzicht en vaardigheden waarmee professionals in staat worden gesteld de implementatie van de Omgevingswet binnen de eigen organisatie in goede banen te leiden.

Water integratie wijk