Lessons Learned

Factsheet Lessons Learned LivingLabs

In deze factsheet maken we de balans op van onze ervaring met 2 jaar werken in LivingLabs Omgevingswet Oost- Nederland.

 

Kwartiermakers aan het woord 

Veel gemeenten hebben inmiddels een kwartiermaker voor de Omgevingswet benoemd. Als projectleider of programmamanager, al naar gelang de manier waarop een gemeente de implementatie organiseert, staan zij voor een stevige veranderopgave. Hoe pakken zij dat aan? Wat zijn belangrijke succesfactoren? Rick, Petra en Mariëlle spreken over hun ervaringen. De succesfactoren hebben wij samengevat in een beknopte Handreiking voor kwartiermakers.


Eindpresentatie onderzoek Vernieuwend Participeren (17 januari 2017)

Vijf studenten van verschillende opleidingen binnen Saxion presenteerden op 17 januari 2017 de uitkomsten van hun onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe 3D-technologie om burgerparticipatie te bevorderen, met name gericht op de doelgroep van 18-40 jaar. Dit leverde mooie discussies op binnen het LivingLab Toekomstbestendige Stad. Bekijk hier de video van de presentatie en de interviews met de studenten:


Download hier de powerpoint-presentatie.

 

(Gepubliceerd op 14 dec. 2016)

De ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-Omgevingsverordening van Provincie Overijssel digitaal

Op de website van Provincie Overijssel staat de informatie over het online bekijken van de omgevingsvisie van Provincie Overijssel op een rij. De ontwerp-Omgevingsvisie en ontwerp-Omgevingsverordening kunt u in digitale vorm inzien in online plan-viewer. Tevens vindt daar de instructiefilmpjes voor het gebruik van de plan-viewer.

 

 

 

 

 

 

 

(Gepubliceerd op 28 nov. 2016)

Gemeente Zwolle scrumt over de omgevingsvisie

De gemeente Zwolle heeft in groepen een meerdaagse brainstormsessie gehouden, met als doel antwoord te geven op de vraag: "Hoe ziet de gemeente Zwolle eruit in 2030". Dit is gedaan door gebruik van de zogenaamde 'scrum-methode'. De scrum-methode is een manier van werken waarbij al doende, in kleine stapjes, wordt toegewerkt naar een concreet en uitvoerbaar resultaat, in plaats van vooraf een complete oplossing te ontwerpen en dan te implementeren. Aanvankelijk werd scrum vooral gebruikt in de ICT wereld, tegenwoordig bij een grote diversiteit van projecten. Na de verschillende sessies over de toekomst van Zwolle werden de plannen gepresenteerd aan de verantwoordelijke wethouders die vervolgens hun mening mochten geven. Kortom: een innoverende middag over de omgevingsvisie als belangrijk onderdeel van de omgevingswet!
 

Bekijk hieronder de video.

 

 

(Gepubliceerd op 28 nov. 2016)

Inspiratiedocument van Denktank Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst                                                                      

Dit inspiratiedocument is opgesteld door de ‘Denktank Ruimtelijke Toekomstvisie Voorst’. Het document vormt een opmaat voor een nieuwe omgevingsvisie van de gemeente Voorst.  11 betrokken Voorsternaren hebben op persoonlijke titel plaatsgenomen in de Denktank, om hun ideeën voor en opvattingen over de toekomst van de gemeente te agenderen. Het inspiratiedocument is opgesteld in de periode oktober 2015 - september 2016.    

Lees hier het Inspiratiedocument.            

 

Internationale aandacht voor de omgevingswet (17 september 2016)

Van 12 tot en met 16 september vond in Durban (SA) het 52e jaarcongres plaats van de International Society Of City And Rural Planners (ISOCARP). Deelnemers kwamen uit meer dan 50 landen. Het thema was 'Cities we have, cities we need.' In de track 'Smart Cities' was lector John van den Hof gevraagd als key-note spreker over de Omgevingswet en vernieuwende vormen van participatie, in het bijzonder gericht op toepassing van 3D-technologie vanuit het perspectief van burgers. Een belangrijk onderwerp, zo bleek, vooral ook in ontwikkelende economieën als Zuid-Afrika. Lees hier de abstract

 

De impact van de nieuwe Omgevingswet voor Siemens Nederland en AkzoNobel Hengelo (1 juli 2016)


Veel bedrijven krijgen in 2019 te maken met de nieuwe Omgevingswet. Maar wat betekent de Omgevingswet voor bedrijven die nu te maken hebben met milieuvergunningen? Lees hier verder>>

Student Marlijn Benus vertelt over dit onderzoek in deze video:
 


Bestuurderstafel Overijssel vergroot inzicht Omgevingswet (28 juni 2016)


Snellere besluitvorming, meer participatie van burgers en bedrijven, meer afwegingsruimte van bestuurders, integrale aanpak: de Omgevingswet veroorzaakt nogal wat binnen de bestuurlijke gelederen. Tijdens de eerste Bestuurderstafel Omgevingswet in het Provinciehuis in Zwolle op dinsdag 27 juni wisselden lokale bestuurders samen met medewerkers van het programma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ op een open en informele manier gedachten, bedenkingen en ideeën uit. Lees hier verder.