Bijeenkomsten

Kennisoogst (29-9-2017)

Jaarlijks presenteren studenten hun onderzoek aan professionals uit het werkveld. In de Kennisoogst 2017 heeft een aantal studenten een presentatie gegeven van hun onderzoek in het kader van de Omgevingswet. Bekijk hier hun presentatie.


Themabijeenkomst Digitaal Omgevingsplan (24-11-2016)

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gaat een enorme impact hebben op alle facetten van de gemeentelijke beleids- en uitvoeringspraktijk op het terrein van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet voorziet in één volledig gedigitaliseerd omgevingsplan voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Hoe ziet zo'n omgevingsplan er uit? Hier vindt u de terugblik met de videoregistratie en de presentaties.

 

Themabijeenkomst Participatie Nieuwe Stijl (21-04-2016)

Op 21 april 2016 hebben tijdens een themabijeenkomst van de Praktijkgroep Omgevingswet de gemeenten Dinkelland en Tubbergen, verenigd in Noaberkracht, en de gemeente Deventer hun hulpvragen over participatie voorgelegd aan een dertigtal ervaringsdeskundigen en overige deskundigen.

Meer informatie over de themabijeenkomst


Startconferentie Regionale Praktijkgroep Omgevingswet Oost-Nederland (03-12-2015)

Op 3 december is de Praktijkgroep Omgevingswet, een initiatief van Saxion, provincie Overijssel, RUD Twente, VNO-NCW Midden en de programmaraad invoering Omgevingswet (VNG, IPO, UvW en RWS) gestart. Drie ‘LivingLabs’ maken deel uit van de praktijkgroep op de thema's: toekomstbestendige stad, vitaal platteland en (integrale) projecten. 

Lees meer over de startconferentie.