Pilots LivingLab Vitaal Platteland

1. Digitaal omgevingsplan buitengebied

Deze pilot is ingebracht door de gemeente Rijssen-Holten. Met dit digitale omgevingsplan wordt geanticipeerd op de nieuwe Omgevingswet. De gemeente loopt daarmee landelijk voorop. Bekijk het video-verslag van de themabijeenkomst op 24 november 2016 waarin Rijssen-Holten is genomineerd voor de Eenvoudig Beter- trofee 2016.

Kenmerkend voor het digitale omgevingsplan is de objectgerichte benadering met gebruik van een digitale omgeving. Lees verder.>>

 

2. Ontwikkelingen rondom vrijkomende agrarische bebouwing

Het doel van deze pilot is het uitwisselen van de stand van zaken van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) binnen gemeenten. Welk effect heeft de Omgevingswet op de bestaande regelingen rondom VAB-beleid? Lees verder.>>

 

3. Experiment veilingsysteem vrijkomende agrarische bebouwing

Gemeente Hof van Twente wil gaan experimenteren met het veilingsysteem voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB). Doel van dit experiment is het bevorderen van sloop van VAB binnen de gemeentegrenzen en het verkrijgen van informatie over de markt. Daarnaast wordt in het experiment onderzoek hoe de bestemmingswijziging op de sloop- en bouwlocatie het efficiënts gerealiseerd kunnen worden in relatie tot de Omgevingswet. Lees verder.>>

 

4. Matching vraag en aanbod van sloopmeters

De verwachting is dat in de loop naar 2030 minimaal 30% van de agrarische erven zal vrijkomen. Dit betekent dat voormalige agrarische bedrijfsgebouwen leeg komen te staan en agrarische bedrijfswoningen in de verkoop gaan. De verwachting is dat agrarische bedrijfswoningen hun weg in de markt wel zullen vinden. Voor vrijkomende bedrijfsbebouwing zal dit waarschijnlijk niet eenvoudig gaan. Voor Overijssel is de prognose dat ten minste  2,9 miljoen m² aan voormalige agrarische bedrijfsbebouwing vrij komt. Lees verder.>>