LivingLabs

Experimenteren en leren

De regio Oost-Nederland is een proeftuin voor de nieuwe Omgevingswet. Door pilots uit te voeren en daarover kennis en ervaringen uit te wisselen, zorgen we er samen voor dat het veranderingsproces gevoed wordt en soepel gaat verlopen. De pilots leveren inzichten op hoe om te gaan met de nieuwe werkwijze zoals de Omgevingswet bedoelt. De verandering van attitude en werkwijze staat centraal. Meer over onze ervaringen vindt u in lessons learned.

De pilots zijn geclusterd in twee LivingLabs:
 


 

Participatie

De rode draad door beide LivingLabs is het thema Participatie. Door vernieuwende participatietrajecten te evalueren, innovatieve methoden toe te passen en 
door te experimenteren met de inzet van digitale technologie dragen we bij aan een van de belangrijkste doelen van de Omgevingswet. Lees meer over het thema Participatie >>


> LivingLab Toekomstbestendige stad

> LivingLab Vitaal Platteland

IJssel
Pius Haven