LivingLab Toekomstbestendige Stad

Opgaven binnen stedelijk gebied

Het LivingLab Toekomstbestendige Stad maakt deel uit van de praktijkgroep. In dit LivingLab gaan pilotdeelnemers aan de slag met de opgaven binnen stedelijk gebied. Deze gebieden staan namelijk zwaar onder druk. We zien op tal van plekken overheden en andere partijen experimenteren met nieuwe initiatieven en nieuwe samenwerkingsvormen om de kwaliteit van steden op peil te houden. Binnensteden vormen daarmee een interessant domein om zicht te krijgen op actuele experimenten in de ruimtelijke ontwikkeling en de relatie tot de nieuwe Omgevingswet. In dit LivingLab wordt kennis gegenereerd via de uitvoering van pilots. De pilots geven invulling  aan één of meer doelstellingen van de Omgevingswet en/of passen het nieuwe instrumentarium toe. Studenten worden ingezet om onderzoek te doen en resultaten van de pilots te monitoren.

 

Woonstraat