LivingLab Vitaal Platteland

Vraagstukken van plattelandsgemeenten

Naast LivingLab Toekomstbestendige Stad maakt LivingLab Vitaal Platteland deel uit van de praktijkgroep. Dit LivingLab is bedoeld voor plattelandsgemeenten in Oost-Nederland. Het gaat niet alleen om het buitengebied, maar om allerlei vraagstukken die plattelandsgemeenten hebben die een relatie hebben met de nieuwe Omgevingswet. Ook in dit LivingLab wordt kennis gegenereerd via de uitvoering van pilots. De pilots geven invulling  aan één of meer doelstellingen van de Omgevingswet en/of passen het nieuwe instrumentarium toe. Studenten worden ingezet om onderzoek te doen en resultaten van de pilots te monitoren.

  

Agrarische bebouwing