Zelf een LivingLab starten

 

Met het oog op de implementatie van de Omgevingswet is Saxion in Oost-Nederland gestart met LivingLabs Omgevingswet. De Omgevingswet gaat ingrijpende gevolgen hebben voor de dagelijkse praktijk van iedere professional die werkt in het publieke domein van de leefomgeving. Dat geldt voor ervaren professionals, maar zeker ook voor aankomende. Die laatsten zitten nu nog op school, volgen een beroepsopleiding of studeren aan een universiteit. Als zij de arbeidsmarkt betreden is dat met nieuwe kennis, nieuwe methoden en ideeën over participatie, samenwerking en toepassing van wettelijke instrumenten. Daarom moeten wij, ervaren professionals, zorgen dat zij nu al praktijkervaring kunnen opdoen. En wij leren van de studenten weer met een frisse blik te kijken naar onze dagelijkse praktijk.


Gezamenlijk experimenteren

Daarnaast kan in de verbinding tussen overheid, ondernemers, onderzoek en onderwijs nog veel worden bereikt. Een meer structurele samenwerking bij de implementatie van de omgevingswet biedt alleen maar voordelen. Om te beginnen kunnen we gezamenlijk gaan experimenteren met nieuwe en vernieuwende methoden, werkwijzen, processen en instrumenten die bijdragen aan de doelstellingen van de omgevingswet. Een ideale omgeving daarvoor is het LivingLab. Door samen al doende, maar wel op een gestructureerde wijze, te leren in de praktijk wordt het implementatieproces versneld.

 

Inspiratiedocumenten

In een draaiboek delen we onze eerste ervaringen met het opzetten van LivingLabs in Oost-Nederland. Zie het niet als een blauwdruk, maar als een inspiratiedocument. Suggesties voor verbetering zijn welkom! Gebruik ter voorbereiding van een eerste bijeenkomst ook de Factsheet doelstellingen en werkwijze LivingLabs. Wanneer je daadwerkelijk van start gaat met een LivingLab geeft de Factsheet praktijkgericht onderzoek tips die je kunt toepassen in een pilotonderzoek.

 

Waarom participeren?

Als je wilt weten waarom je collega’s participeren in een LivingLab bekijk dat onze videoverslagen van het LivingLab Toekomstbestendige stad, het LivingLab Vitaal platteland en de Praktijkgroep Utrecht.


Contact

Neem voor meer informatie over het opzetten van een LivingLab contact op met:
John van den Hof
g.j.j.vandenhof@saxion.nl