Handige links


Programma Aan de slag met de Omgevingswet:
 
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/
Inspiratiegids participatie: 
http://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/participatie-0/inspiratiegids/

 


Platform31: kennisdossier Omgevingswet: 
http://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-omgevingswet

 

Ministerie I&M: omgevingswetportaal:
https://www.omgevingswetportaal.nl/

 

Nu Al Eenvoudig Beter:
http://nualeenvoudigbetermagazine.nl/

 

Informatie van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/omgevingswet

 

Kamerstukken:
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33962_omgevingswet