Advanced Applied Technologies

Door deelname aan het excellentietraject ‘Advanced Applied Technologies’ van de Saxion academie Life Sciences, Engineering & Design (LED), wordt technisch top talent klaargestoomd voor gespecialiseerde functies op high tech gebied. Studenten volgen het excellentietraject gedurende drie jaar naast hun bachelor opleiding, van hun 2e tot en met 4e opleidingsjaar. Studenten hebben 4-8 uur per week extra te besteden.

Studenten verbinden zich aan een onderwerp én bedrijf of Saxion lectoraat op het gebied van Living Technology, waardoor zij zich kunnen ontwikkelen tot een gespecialiseerde professional, daarbij geholpen door track experts in een meester – gezel constructie. De leer- en werkomgeving kan geboden worden door een high tech bedrijf en/of een lectoraat, waarbij bedrijf en/of lectoraat de projecten en de track expert (meester) levert. Borging in verband met de erkende aantekening op het getuigschrift van de bachelor opleiding is geregeld via de track coach van Saxion. Stage, minorkeuze en afstuderen kunnen ook op het onderwerp én bedrijf en/of lectoraat worden gericht, waardoor meer tijd beschikbaar komt.

Een high tech bedrijf en/of lectoraat kan een of meerder studenten selecteren. Het gaat om 2e jaars studenten. De student voert projecten uit met en voor het bedrijf/lectoraat, heeft een meester uit het bedrijf/lectoraat toegewezen die inhoudelijk coacht. Saxion begeleidt de student in verband met de onderwijskundige borging. Voor informatie, inzicht in de kosten en nader af te stemmen overeenkomst tussen de student, het bedrijf en Saxion, kan contact worden opgenomen worden met onderstaande contactpersoon.

Voertaal programma: Engels/Nederlands
Toelaatbaarheid programma: toegankelijk voor studenten van de academie LED

Contactpersoon
Huiberdien Sweeris (LED) - h.m.sweeris@saxion.nl