Creative Entrepreneurship

Ambitieuze en ondernemende studenten kunnen zich inschrijven voor dit excellentietraject. In dit programma wordt gedurende een periode van drie studiejaren door een groep van minimaal twee en maximaal vijf studenten een projectopdracht uitgevoerd. De opdracht biedt deels verdieping van (minimaal) één van de domeinen waarvoor de student wordt opgeleid. Daarnaast dient de student in staat te zijn dit domein te verbinden met andere domeinen en zo tot innovatie te komen. De doelstelling is om met het traject te komen tot een dusdanig ver uitgewerkt businessmodel waarmee een domeinoverstijgende, innovatieve onderneming kan worden gestart. Of om te komen tot een resultaat dat binnen een bestaande onderneming als nieuw product en/of dienst uitgerold kan worden. 

Romina de Vries en Lisa Bootsma, studenten Creative Entrepreneurship:
"In dit excellentietraject mag je je als student zelf verdiepen in een domein dat past bij jouw studie. Gedurende rie jaar werk je naar je eigen gekozen eindopdracht toe, waarbij je ieder kwartiel aan een ander sub domein werkt. Allereerst begin je met je passie, talenten en ambities en vanuit daar werk je verder. Je verdiept je in de zaken waar je talent en interesses voor hebt, maar bent tegelijkertijd ook veel bezig met je eigen ontwikkeling. De doelstelling van het programma is om een dusdanig uitgewerkt business model te creëren waarmee je als student je eigen onderneming zou kunnen starten."

Voertaal programma: Nederlands
Toelaatbaarheid programma: toegankelijk voor studenten van de academie ACT

Contactpersoon
Karin Stas (ACT) - k.stas@saxion.nl