Creative Technology Research

Dit excellentietraject van de Academie Creatieve Technologie (ACT) richt zich op ambitieuze en onderzoekende studenten. Studenten volgen het excellentietraject van hun 2e tot en met het 4e opleidingsjaar naast naast hun reguliere bachelorprogramma en hebben 4-8 uur per week extra te besteden.

Studenten verbinden zich aan een onderzoeksonderwerp en een van de lectoraten van ACT (Ambient Intelligence, Media Technology Design en/of Smart Functional Materials). Tijdens het traject ontwikkelt de student zich tot een research professional. Hij wordt daarbij ondersteund door een track expert en een track coach. Borging in verband met de erkende aantekening op het getuigschrift van de bachelor opleiding is geregeld via de track coach van Saxion.

Studenten in het eerste jaar van de opleiding kunnen contact opnemen met onderstaande contactpersoon. Er wordt dan gekeken of er een match is tussen de student en een track expert. In het begin van het tweede jaar wordt een onderzoeksprogramma voor de gehele periode opgezet.

Voor meer informatie zie deze link.

Voertaal programma: Engels/Nederlands
Toelaatbaarheid programma: toegankelijk voor studenten van de academie ACT

Contactpersoon
Karin Stas - k.stas@saxion.nl