Ethics of Education

Leerkrachten zijn cultuurdragers. Binnen dit excellentietraject worden studenten extra bewust gemaakt van wat een ‘cultuurdrager’ precies is. Dit gebeurt door onderwijskundig onderzoek te bestuderen en studenten houden zich bezig met een pedagogisch model dat zicht geeft op alle gebieden waarin menselijk handelen plaatsvindt. Thema’s die in dit kader aan de orde komen zijn politiek, spiritualiteit, opvoeding, recht, wetenschap, etc. Er wordt expliciet gewerkt aan de ontwikkeling van academische vaardigheden, zoals het bestuderen en analyseren van wetenschappelijk studies. Op die manier wordt een mogelijk toekomstige overstap naar een studie op academisch niveau vereenvoudigd. Ook zorgt het ervoor dat je als leerkracht met veel kennis van de wereld en zelfvertrouwen voor de klas staat.

Studenten die geschikt zijn voor dit excellentietraject zijn nieuwsgierig, breed geïnteresseerd en beschikbaar op woensdagavond. Zij dienen alle 60 EC’s uit hun eerste jaar te halen en mogelijk een vervolgstudie op academisch niveau te ambiëren. Het programma is ontworpen voor tweedejaarsstudenten van beide locaties van de academie APO en loopt gedurende jaar 2 en 3 naast de reguliere bachelor. De bijeenkomsten worden georganiseerd in Deventer. 

Voertaal programma: Nederlands
Toelaatbaarheid programma: toegankelijk voor studenten van de academie APO

Contactpersoon
Paul Hilferink (APO) - p.g.m.hilferink@saxion.nl