Changing Cities: People, Places and Choices!

In het honours programma Changing Cities is het doen van onderzoek naar praktijkproblemen in de stad het vertrekpunt voor een uitdagende en leerzame studiereis. Studenten worden in een open, inspirerende en laagdrempelige sfeer uitgedaagd om diverse thema's (sociaal/maatschappelijk/politiek/ethiek/juridisch/bestuurskundig/economisch/etc.) te lijf te gaan om er voor te zorgen dat mensen op korte, middellange en langere termijn in een stad willen blijven wonen, werken en leven. 

Annemiek Nauta, studente Changing Cities: 
"Tijdens de bijeenkomsten met jouw jaargroep, wordt er gesproken over de meest uiteenlopende onderwerpen op het gebied van de veranderende stad. Veel van de bijeenkomsten worden door studenten zelf georganiseerd, hoewel ook docenten en andere deskundigen bijeenkomsten verzorgen. Hierdoor is het elke keer weer een verrassing wat er te gebeuren staat. Zo hebben wij een keer een presentatie gekregen over The Internet of Things en een seminar gelukskunde gevolgd.

Wij hebben natuurlijk een focus op thema’s die de inrichting van en samenleving in een stedelijke omgeving raken (smart cities, participatievraagstukken, fysieke omgeving, etc), maar ook is er ruimte voor bredere, maatschappelijke onderwerpen als bijvoorbeeld internet of things en gelukskunde.

Naast de gezamenlijke bijeenkomsten ga je ook bezig met het uitvoeren van een onderzoek. Het is zeer boeiend om met studenten samen te werken van andere opleidingen. Hierdoor wordt er vanuit verschillende invalshoeken naar vraagstukken gekeken. Dit verbreedt de kennis, ook buiten je eigen studie om.

Tenslotte is persoonlijke ontwikkeling ook een belangrijk onderdeel van het programma. Verspreid over het jaar zie je jouw persoonlijke coach. Dit wordt gedaan aan de hand van het aanbieden van (individuele) coachingsgesprekken. Hierbij wordt de student een spiegel voorgehouden waarin de (zwakke- en sterke) aspecten aan bod komen. Dit is confronterend maar zeker leerzaam. Het draagt daadwerkelijk bij aan de zelfkennis en ontwikkeling. Het staat voorop dat falen niet bestaat maar dat onderzoek gericht is op het kunnen opzetten van een onderzoek wat je als student weer voorbereid op de verdere studie.

Uiteindelijk wordt er per jaar gekeken hoe jij je hebt ontwikkeld binnen het TTP. Dit laat je zien aan de hand van het portfolio dat je opbouwt. Hier kunnen ook bewijsstukken van je reguliere studie in zitten waarmee jij kan laten zien dat je aan een bepaalde competentie hebt gewerkt."

Voertaal programma: Nederlands 
Toelaatbaarheid programma: toegankelijk voor alle eerstejaarsstudenten

 

Contactpersoon 
Ellis van Dooren-Wisseborn - e.d.vandooren@saxion.nl