Health Care & Social Work

De studenten houden zich vanuit het eigen expertisedomein - of dat nu bijvoorbeeld fysiotherapie, maatschappelijk werk, of finance is, of techniek, kunst of HRM - bezig met complexe vraagstukken in het brede domein van zorg en welzijn. Die vraagstukken, die door hun complexiteit multi-professionele aandacht vereisen, worden in de praktijk zelf aangepakt. Gaandeweg kunnen studenten zich verder verdiepen doordat ze een eigen route uitstippelen.

Tabbe te Brake en Jetske Scholten, studenten Health Care & Social Work:
"Het doel van het Honours Programma Health Care & Social Work is de persoonlijke ontwikkeling stimuleren en het samenwerken in een multidisciplinaire groep. Verder staat ontwikkeling bij veel aspecten centraal, de ontwikkeling van de ‘ reflective professional’.

Van kennis opdoen door een gastspreker, tot ervaren in de praktijk… Van debatteren, tot cultuur snuiven. En vooral en bovenal daarover reflecteren en evalueren, dat is waar de studenten zich mee bezighouden.

Dit gebeurt op een manier waarbij studenten van elkaar kunnen leren en waarbij ze gelijkwaardig zijn aan elkaar, maar ook aan de docenten. Dat is goed te merken bij de samenwerking. Als een docent een idee voordraagt of oppert, is het eigenlijk verboden om dat aan te nemen. Het is de bedoeling dat de student met een beter idee komt. Door met elkaar te sparren kunnen er mooie ideeën ontstaan. Gelijkwaardigheid helpt om de eerder genoemde reflectie tot stand te laten komen. Reflecteren is makkelijker wanneer je gelijkwaardig bent aan elkaar.

De opzet van een semester staat niet vast maar  heeft zeker een structuur. Zo werken we binnen het programma projectgewijs. Dat wil zeggen dat we zelf aan de slag gaan met een maatschappelijke kwestie of een kwestie waar we ons in willen ontwikkelen. Dat kan een verwendag voor minimagezinnen zijn, maar ook een studiereis naar Berlijn.

Binnen de projecten wordt er gewerkt met studenten van verschillende opleidingen, maar ook van verschillende leerjaren. Op deze manier worden er veel kennis en competenties uitgewisseld."

Voertaal programma: Nederlands
Toelaatbaarheid programma: toegankelijk voor alle eerstejaarsstudentenContactpersoon
José te Walvaart - j.j.m.tewalvaart@saxion.nl