Health Care & Social Work

De studenten houden zich vanuit het eigen expertisedomein - of dat nu bijvoorbeeld fysiotherapie, maatschappelijk werk, of finance is, of techniek, kunst of HRM - bezig met complexe vraagstukken in het brede domein van zorg en welzijn. Die vraagstukken, die door hun complexiteit multi-professionele aandacht vereisen, worden in de praktijk zelf aangepakt. Gaandeweg kunnen studenten zich verder verdiepen doordat ze een eigen route uitstippelen.

Vraag & Antwoord met Anne Kromkamp, 
studente Health Care & Social Work:

Op welk dagdeel valt het Honours Programma?
Ons HP is altijd op woensdagmiddag en –avond van 15.45 uur tot 19.45 uur. Om 17.30 uur is er een half uur pauze. Hierin is het gebruikelijk dat we met elkaar in de kantine wat gaan eten.  

Hoeveel tijd ben je ermee bezig?
Om deel te nemen aan het HP dien je elke woensdag aanwezig te zijn bij het HP. In deze tijd volg je workshops/colleges over onderwerpen die je zelf gekozen hebt en werk je aan verschillende projecten waarvoor jij je hebt aangemeld. Afhankelijk van de opbouw van deze colleges en projecten die je hebt gekozen, ben je nog maximaal 4 uur per week thuis bezig met het Honours Programma, maar meestal is dit minder.

Wat doe je zoal tijdens/voor je HP?
Binnen het HP heb je de mogelijkheid om je aan te sluiten bij leuke projecten. Er worden studiereizen georganiseerd, workshops gegeven en er worden colleges gegeven over interessante en actuele onderwerpen in het domein van zorg en welzijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn: filosofie, zorgen in Europa, multidisciplinair werken, het politieke stelsel en de invloed hiervan op de zorg en welzijn. Het is ook mogelijk om zelf een project op te starten. Sommige activiteiten duren slechts een aantal weken (workshops, colleges), de duur van  projecten kan, afhankelijk van het doel, uiteenlopen van enkele weken tot meerdere jaren. Je kiest zelf aan welke en hoeveel projecten je deel wilt nemen en werkt dan aan die projecten. Enkele keren per jaar is er gelegenheid om weer nieuwe projecten te kiezen. Daarnaast vindt er om de week coaching plaats in de peergroup. Deze groep bestaat uit 8-10 HP-studenten uit alle drie jaren die, onder leiding van een docent, elkaar coachen om te komen tot een goede persoonlijke ontwikkeling van de 6 kenmerken van de excellente professional.

Aan welke opdrachten werk je?
Er is een ruime keuze aan projecten. Je kunt je bijvoorbeeld aansluiten bij colleges/workshops, projecten of een combinatie hiervan. Alle projecten hebben als doel om ervoor te zorgen dat de deelnemers zichzelf kunnen ontwikkelen op een aantal belangrijke competenties. De projecten die binnen ons HP worden aangeboden zijn gericht op maatschappelijke dilemma’s en vraagstukken in het domein van zorg en welzijn. Er zijn vele soorten projecten, zoals projecten die te maken hebben met vluchtelingen, maatschappelijke werkinstellingen, ontwikkelingswerk en andere culturen. Daarnaast moet elk project ‘HP-waardig’ zijn. Dit zorgt ervoor dat alle projecten van hoge kwaliteit zijn, zodat deze je zullen helpen je te ontwikkelen tot een professional die beschikt over competenties die jou onderscheiden als HP-student.

Kan je de sfeer omschrijven?
Het HP is echt een community. Je doet ontzettend veel samen, zoals samen eten, projecten bedenken en uitvoeren en soms ook reizen. Op deze wijze raak je al snel gehecht aan de groep en maak je waardevolle contacten, die jouw netwerk sterker maken.

Uit wat voor soort mensen bestaat je groep?
Vaak worden deelnemers van het HP gezien als studiebollen die alleen hoge cijfers halen. Dit is niet het geval. HP-studenten zijn studenten die op zoek zijn naar verdieping en verbreding van hun professionaliteit en persoonlijkheid. Het is belangrijk dat ze in staat zijn het HP te combineren met hun reguliere opleiding. Het is een groep gedreven studenten die zich enthousiast inzet voor leuke, uiteenlopende projecten. Om deel te kunnen nemen aan het HP is het belangrijk dat je kritisch bent op jezelf, en ook richting je medestudenten. Tijdens de HP-uren staat om de week de peergroupbijeenkomst gepland. In de peergroup breng je je eigen vragen en bespreekpunten ten aanzien van je persoonlijke ontwikkeling en de keuze voor jouw HP-activiteiten in. In de peergroup wordt kritisch doch opbouwend gekeken: waarom doe je wat je doet? Wat is de meerwaarde? Wat wil je hieruit leren? Hier kun je met je peergroup over spreken en discussiëren.  

Op welke manier wordt er getoetst?
Enkele keren per jaar is er een verantwoordingsbijeenkomst. Tijdens de verantwoordingsbijeenkomst presenteren alle projecten zich en vertellen ze wat de voortgang is geweest tijdens de afgelopen periode. Aan de hand van kritische vragen worden de acties die binnen de projecten zijn uitgevoerd getest en wordt nagegaan of het project HP-waardig is. Dit is niet alleen een vorm van toetsing, maar vooral een moment waarop je feedback kunt krijgen op je proces. Daarnaast presenter je aan het einde van ieder jaar je portfolio in een assessment. Dit moment is tegelijkertijd ook de beoordeling van dat jaar.

Waar bestaat de toelating uit?
Als je ervoor kiest om te solliciteren bij dit HP, stuur je je motivatiebrief, CV en een aanbeveling van je studiebegeleider in. Vervolgens vindt er een gesprek plaats met ouderejaars studenten en een docent van het HP. Tijdens dit gesprek geef je een pitch en voer je een gesprek over jouw kwaliteiten en motivatie. Ook wordt er aan je gevraagd wat jij het HP zou kunnen brengen. Aan het einde van het gesprek hoor je of je wordt toegelaten tot het HP.

Welke doelstelling heeft je programma?
Het doel van dit HP is om een ‘reflective professional’ te worden. Hierbij is zelfontwikkeling heel belangrijk. Als ‘reflective professional’ moet je veel vakinhoudelijke kennis opdoen, reflectieve vaardigheden toepassen en een professionele, inspirerende en wetenschappelijke houding ontwikkelen. Het uiteindelijke doel van het programma is dat jij je kunt onderscheiden in zowel je studie als je latere werkveld.

Hoe ervaar je de persoonlijke ruimte in het HP?
Bij het HP is er ontzettend veel persoonlijke ruimte. Dit is ook onderdeel van de mentaliteit, want juist omdat je zoveel ruimte krijgt, is het belangrijk dat je zelf veel initiatief neemt. Zo schat je bijvoorbeeld zelf in hoeveel projecten je kunt en wilt gaan doen in een periode. De persoonlijke ruimte is vooral heel goed voor je zelfontwikkeling, want je kunt echt bezig zijn met de kwaliteiten die jij wilt ontwikkelen. Je krijgt hier heel veel keuze en ruimte in.

Wat is jouw leukste HP ervaring?
Mijn leukste ervaring was de eerste markt. Op deze markt worden alle projecten waaraan je kunt deelnemen gepresenteerd. Toen zag ik voor het eerst wat er allemaal mogelijk was bij het HP en wist ik zeker dat ik de juiste keuze had gemaakt. Ook zag ik toen hoeveel interessante projecten er beschikbaar waren, waarin ik mijzelf op een leuke manier kan ontwikkelen.

Klik hier om de sollicitatieprocedure voor het Honours Programma Health Care & Social Work te doorlopen.

Voertaal programma: Nederlands
Toelaatbaarheid programma: toegankelijk voor alle eerstejaarsstudenten

Contactpersoon
José te Walvaart - j.j.m.tewalvaart@saxion.nl