Liberal Arts & Sciences: Global Citizenship

Voor het aankomende jaar zijn we nog op zoek naar studenten die zich willen aansluiten bij ons programma. Ben je geïnteresseerd? Laat het ons weten via lasgc.hbs@saxion.nl en dan zullen wij je uitnodigen voor een gesprek met een van de docenten van het programma.

Dit honours programma is er voor studenten die hun persoonlijke én professionele ontwikkeling willen verbinden en die voorbij de grenzen van één vakgebied willen kijken. Geïnspireerd door bijeenkomsten met (gast)docenten over bijvoorbeeld filosofie, kunst, ondernemerschap en wetenschappen, ontwikkelen ze zich tot welbewuste en kritische ‘reflective professionals’, goed voorbereid op een dynamische en snel veranderende wereld.

Het honours programma Liberal Arts & Sciences: Global Citizenship biedt studenten de kans om invulling te geven aan hun eigen wereldburgerschap: Hoe kun je als mens en professional op een authentieke en verantwoordelijke wijze een bijdrage leveren aan onze gezamenlijke wereld? In dit HP word je als student serieus genomen; je praat op gelijkwaardig niveau met docenten over  de inhoud en vormgeving van het programma.

Centraal staat de training van persoonlijke kwaliteiten zoals zelfreflectie, verantwoordelijkheid, kritische en creatieve denk- en taalvaardigheden, empathie, oordeelsvorming, het vermogen tot verwondering en niet in de laatste plaats tot nieuwsgierigheid. Het gaat daarbij niet alleen om het gericht zoeken naar nieuwe wetenswaardigheden, indrukken, ervaringen en contacten om je leefwereld te verbreden, maar ook om het alert en kritisch zoeken naar onverwachte aspecten, dwarsverbanden of dimensies in de schijnbaar vanzelfsprekende wereld om ons heen. Op deze wijze wordt de student ‘gebildet’ tot global citizen.

Liberal Arts & Sciences verwijst naar wat vroeger de Artes Liberales of Vrije Kunsten heette. Deze dienen niet in de eerste plaats het opleiden tot een beroep, maar de opleiding van de vrije mens. Op die manier draagt Liberal arts bij aan ‘Bildung’: een levenslange zelfvorming en zelfontplooiing in een dynamische relatie met een wijde sociale, culturele én politieke omgeving. Op die manier staat zelfontplooiing vooral in het teken van dialoog en verbinding met de ander en met de wereld. Vandaar de ondertitel “Global Citizenship”. Via deze link vind je meer informatie over het programma.

Veerle Levering, studente Liberal Arts and Sciences:
"Every Wednesday we have our honours programme seminars between 18.00 and 21.00. During these three hours, we get an explanation first about the subject, like bildung, great books, etc by the teacher. Most of the time this will be followed by a discussion about the topic, which often will start already during the explanation of this topic.

Everything we do during the seminars is useful for the final assignment. These assignments, maximum 4 per year, are different for every subject that we have during the year. The form of the assignments is mostly a report in which we are asked to reflect upon the things we learned on the subject and how it changed us as a person or professional.

We have a lot of different people in our group, which creates a good vibe. The highlight for me was an amazing study trip to St. Petersburg in 2016 in which almost all the student of our honours program participated. Because of these things, I always look forward to go to the seminars!"

Voertaal programma: Nederlands/Engels 
Toelaatbaarheid programma: toegankelijk voor alle eerstejaarsstudentenContactpersoon
Gijs Theunissen -
lasgc.hbs@saxion.nl