Bronnen en links

We verzamelen artikelen, boeken, rapporten en andere documenten die interessant zijn voor onderzoek van vernieuwingsonderwijs. In deze rubriek stellen we die bronnen vervolgens beschikbaar. 

Parkhurst

Op het ogenblik bestaat de verzameling uit teksten van Parkhurst, interviews van Parkhurst met kinderen, boeken waar Parkhurst op steunde, boeken en artikelen over daltononderwijs, boeken en artikelen over vernieuwingsonderwijs eind negentiende, begin twintigste eeuw. Een aantal bronnen hebben we al kunnen bewerken en beschikbaar gesteld. 

Bekijk hier de artikelen van Parkhurst 

Onderzoek

Openbare presentaties van lector Patrick Sins op Prezi.com

Boeken

Bekijk hier een overzicht van de door ons uitgegeven boeken.

Praktijk

  • saxion.nl/daltondeventer | Informatie over diverse daltonopleidingen van de pabo van Saxion: DaltonDeventer.
  • LinkedIn | De LinkedIn groep van het lectoraat daltononderwijs en onderwijsvernieuwing
  • jenaplanspecialist.nl | Jenaplanspecialist Jaap Meijer (kenniskringlid)
  • SLO.nl | Website SLO
  • daltonopleiders.nl | De website van DNO, het landelijk netwerk van gecertificeerde daltonopleiders.

Vereniging

  • Dalton.nl. Website van de Nederlandse Dalton Vereniging
  • Daltonvisie.nl. Tijdschrift DaltonVisie
  • Jenaplan.nl. Website van de Nederlandse Jenaplan Vereniging
  • Freinet.nl. Website van de Freinet Beweging
  • Vbs.nl. Website van de Vereniging Bijzondere Scholen

Uitgeverij

saxiondalton.nl | De website van Saxion Dalton University Press, de uitgever van het lectoraat.

Internationaal

Vernieuwingsonderwijs

Website van SOVO: het samenwerkingsverband van organisaties voor vernieuwingsonderwijs.

Overig

Website van LOOK (Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek) 
LOOK is er voor de professionele ontwikkeling van leraren. Onze kernactiviteit is het doen van praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek naar de professionele ontwikkeling van, voor en door leraren. Dat gebeurt in onderzoeksprojecten in samenspraak met scholen en leraren: co-creatie. Hiermee slaan we een brug tussen onderwijsonderzoek en de praktijk.

Kenniscentrum OnderwijsInnovatie: de website van het kenniscentrum waarvan ons lectoraat deel uit maakt.

Filmpje 100 jaar montessori. De Nederlandse Montessori Vereniging bestaat in 2017 honderd jaar. Ter ere van deze verjaardag is er een film gemaakt over montessori-opvoeding en -onderwijs anno nu. Bekijk hier het filmpje.