Nieuws

Lector Patrick Sins voor Saxion naar EduTECH-conferentie in Manilla

Op 21 en 22 februari zal lector Patrick Sins op de conferentie EduTECH Philippines in Manilla middels een panelgesprek met verschillende Filipijnse universiteiten spreken over mogelijke samenwerkingen. 
Lees verder>>


Burgerschapsvorming, maar dan anders

In de editie januari 2018 van het tijdschrift Van twaalf tot achttien is een artikel verschenen van onderzoeker Laurence Guérin en voormalig lector daltononderwijs Piet van der Ploeg. In dit artikel stellen Laurence en Piet dat de definitie die de politiek en inspectie van burgerschapsvorming hanteren omstreden is. 
Lees het artikel >>


In de media: lector Patricks Sins gaat in op de leerprestaties van leerlingen op jenaplanscholen

In de achtste aflevering van de serie 'Bijzondere scholen' onderzocht dagblad Trouw de veelzijdigheid van het Nederlandse onderwijs. In het artikel 'Jenaplan: Leerling, gezel en meester op de Mensenschool' worden ontwikkelingen in het jenaplanonderwijs beschreven. Lector Patrick Sins was door Trouw benaderd om iets te zeggen over de leerprestaties van leerlingen en over het jenaplanconcept. Lees het artikel hier >>


iSelf the movie

december 2017 - We hebben afgelopen tijd hard gewerkt aan het maken van een korte film over ons project iSelf en het resultaat mag er zeker zijn! In het filmpje laten we zien wat de essentie van iSelf is: een professionaliseringsaanpak voor leraren om zelfregulatie van leerlingen te bevorderen. Komend voorjaar verschijnt de handleiding over iSelf in onze inspiratiereeks. 


Oproep deelname middelbare scholen aan subsidieaanvraag: Professionele ontwikkeling van leraren in zich(t)

Wij zoeken een aantal middelbare scholen die willen deelnemen aan een onderzoek waarin we nagaan hoe leraren tijdens hun dagelijkse onderwijsactiviteiten leren, met als doel hun professionele ontwikkeling te verbeteren.

Klik hier voor meer informatie over ons onderzoek en de oproep >>


Bijdragen Daltonvisie, MeerTaal en Het Blad

Kenniskringlid René Berends heeft afgelopen maand enkele interessante bijdragen geleverd in Daltonvisie, Meer Taal en Het Blad. Lees hieronder de publicaties.

De verbeelding aan de macht. Hoe vertellen bijdraagt aan verbeeldingskrachtig onderwijs (MeerTaal, jaargang 5, nummer 1).
Ik wil afkrijgen wat ik gepland heb (DaltonVisie, jaargang 6, nummer 1).
De schrijver van de Meester-Jaap-boeken op bezoek bij de echte meester Jaap (DaltonVisie, jaargang 6, nummer 1). 
Wat vonden kinderen van Parkhursts Dalton Plan? (DaltonVisie, jaargang 6, nummer 1).
Verontrustende gevolgen van ons jaarklassensysteem (Het Blad)
Het belang van zeggenschap van kinderen (DaltonVisie, jaargang 6, nummer 1).


Subsidie Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) voor onderzoek naar zelfregulatie

Het lectoraat Vernieuwingsonderwijs heeft van het NRO een subsidie toegekend gekregen om, in samenwerking met negen vernieuwingsscholen, de Universiteit Twente en de Open Universiteit, onderzoek naar zelfregulatie bij leerlingen in het basisonderwijs op te zetten. In het project Bevorderen van zelfregulatie tijdens onderzoekend leren binnen het W&T-basisonderwijs willen we onderzoeken hoe de zelfregulatie van leerlingen tijdens het onderzoekend leren binnen de W&T-lessen moet worden bevorderd, waarbij er rekening wordt gehouden met individuele verschillen tussen leerlingen. Eind december 2017 verwachten we het onderzoeksplan gereed te hebben.


Laurence Guérin benoemd als practor Burgerschap bij het ROC van Twente

Laurence Guérin , onderzoeker van het lectoraat, is sinds kort benoemd als practor Burgerschap bij het ROC van Twente. Het doel van practoraten is het verrichten van praktijkgericht onderzoek ter bevordering van de onderwijskwaliteit binnen het ROC. Binnen het practoraat wordt waar mogelijk afgestemd met werkveld en kennisinstellingen (wo en hbo), wordt geëxperimenteerd in de grenspraktijken van het opleidingsdomein en worden de ervaringen en praktijkkennis met partners uit het vmbo, mbo, hbo en relevante werkveld gedeeld. Om dit doel te bereiken formuleert het practoraat de onderzoeksvraag uit de praktijk en geeft antwoord op deze vraag. De expertise die Laurence de afgelopen jaren binnen ons lectoraat rondom het thema buergerschap heeft opgedaan zullen zonder twijfel van grote betekenis zijn voor haar werkzaamheden als practor.

Binnen het lectoraat blijft Laurence projectleider van het onderzoekstraject Bèta Burgerschap, van TechYourFuture.In dit project werken vijf bedrijven - Machinefabriek Boessenkool, VDL Enabling Technology Group, URENCO, Techniek Museum Hengelo (HEIM), WETSUS - het lectoraat Waterschap, acht po- en drie vo-scholen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente samen aan een programma van leeractiviteiten bèta en techniek. Het wordt een bèta- en techniekprogramma dat niet alleen beroepsvoorbereidend is, maar ook burgerschapsvormend. Binnenkort promoveert Laurence op de theorie en didactiek van Burgerschapsvorming aan de Universiteit Utrecht.


Nu ook de montessori-track van de master Leren & Innoveren officieel gecertificeerd

Montessorileraren die onze master Leren & Innoveren met succes afronden ontvangen vanaf nu het officiële montessori-mastercertificaat! De Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) onderschrijft het belang van masteropgeleiden voor het montessorionderwijs en heeft daarom de montessori-track binnen onze master officieel erkend. Daarmee is onze montessori-track uniek in Nederland. Studenten die afstuderen aan onze master krijgen bij hun getuigschrift nu ook het NMV-certificaat. Onderzoekers van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs ontwikkelen en verzorgen het onderwijs binnen de track. De projecten die de studenten tijdens de track uitvoeren worden meteen toegepast in de eigen onderwijspraktijk en vormen de rode draad tijdens de masteropleiding.


Column: "Geen voordeel, maar ook geen nadeel"

De afgelopen jaren hebben Symen van der Zee, lector Wetenschap & Technologie in het Onderwijs, en lector Patrick Sins onderzocht of de prestaties van leerlingen op daltonbasisscholen verschillen met die van leerlingen op basisscholen die traditioneel zijn ingericht. In deze bijdrage laat Sins zien hoe ze dit onderzoek hebben aangepast en wat de belangrijkste resultaten zijn.
Lees verder >>


Nieuwe columns

Onder columns staan vier nieuwe bijdragen van René Berends. Thema's: Hoe de levens van Maria Montessori en Helen Parkhurst elkaar kruisten; eigenaarschap bij technisch lezen; taal om te reflecteren en het voordeel van twijfelen in het onderwijs.


Uitnodiging inspiratiemiddag 17 mei 2017 - "Leerlingen opleiden tot wereldburgers van deze eeuw"
Door Laurence Guérin - onderzoeker van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs

Tijdens deze inspiratiemiddag ervaar je hoe je leerlingen groepsgewijs aan een probleem kunt laten werken. Hoe ze het vraagstuk leren doorgronden en tot onderbouwde oplossingen komen. Precies wat de huidige en toekomstige maatschappij van ze vraagt!
De middag staat open voor leraren, daltoncoördinatoren en directeuren van daltonscholen. Ook opleiders en/of schoolbegeleiders van de NDV zijn van harte welkom.

Woensdag 17 mei, 14.00 - 17.00 uur. Vergadercentrum Seats2Meet Utrecht CS

U kunt zich aanmelden via dit formulier


De Nederlandse Montessori Vereniging bestaat honderd jaar

De Nederlandse Montessori Vereniging bestaat dit jaar honderd jaar. Ter ere van deze verjaardag is er een film gemaakt over montessori-opvoeding en -onderwijs anno nu.

Bekijk hier het filmpje.


Onderzoek Eigenaarschap, Meedenken en Opdenken

De afgelopen twee jaar heeft het lectoraat in samenwerking met de Nederlandse Dalton Vereniging onderzoek gedaan naar het vernieuwde visitatiekader. Afgelopen maand is de publicatie van het onderzoek Eigenaarschap, Meedenken en Opdenken verschenen. In zijn column op deze site gaat lector Patrick Sins in op de belangrijkste bevindingen. Lees verder >>


Onze daltonmaster leidt op tot het unieke certificaat "Daltoninnovator"

Op woensdag 5 april 2017 heeft het bestuur van de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV) de master Leren & Innoveren met een track voor dalton- en montessorionderwijs als een daltonopleiding op masterniveau erkend. Deze opleiding is gekoppeld aan ons lectoraat. 

Afgestudeerden mogelijk zich vanaf nu niet alleen master noemen, maar ook 'daltoninnovator'. De NDV biedt afgestudeerden van deze master vanaf nu een extra certificaat aan. Zie voor meer informatie www.saxion.nl/mli


De kracht van het vernieuwingsonderwijs: 100.000 leerlingen volgen nu daltononderwijs

In Nederland krijgen sinds deze maand meer dan 100.000 leerlingen daltononderwijs. De grens van 100.000 werd doorbroken doordat basisschool De Magneet in Amersfoort op 8 maart jongstleden een licentie voor daltononderwijs heeft gekregen. Van harte proficiat. Klik hier voor meer informatie. 


Inkijkje in het ontwerpproces van onze iSelf-posters

Voor ons project iSelf heeft Renée van den Kerkhof van Studio Neetje een reeks illustraties ontwikkeld. Doel van de illustraties is om zowel los als in postervorm kinderen van basisschoolleeftijd zélf te leren reflecteren op wat en hoe ze gaan leren. In deze blog geeft ze een klein inkijkje in het proces.


Nieuwe column Patrick Sins in Montessori Magazine 
Verschillen in opvoeding veroorzaken de prestatiekloof

Onderzoeken tonen steevast aan dat kinderen van hoogopgeleide ouders betere cijfers halen dan kinderen van laagopgeleide ouders. Dit verschijnsel heet de prestatiekloof. Er is onderzoek naar gedaan en wat blijkt: de prestatiekloof groeit niet op school maar in de vrije tijd, door verschillen in activiteiten en in opvoeding. Lees verder >>


Rapportage evaluatieonderzoek naar het nieuwe visitatiekader in daltononderwijs beschikbaar

De afgelopen 2 jaar hebben we in samenwerking met de Nederlandse Dalton Vereniging en de Vereniging Bijzondere Scholen grondig onderzoek gedaan naar het nieuwe visitatiekader. Het verslag van dit onderzoek Eigenaarschap, Meedenken en Omdenken is nu beschikbaar. De auteurs van deze publicatie zijn Patrick Sins, Koen Groeneveld en Vera Otten-Binnerts. 
Klik hier voor het boek.

 


Lectoraat zoekt per direct student-assistent voor onderzoek naar zelfsturend leren

Parttime 0,4 fte = 16 uur / locatie Deventer

Ben jij de student-assistent en die inspirerende collega die wij zoeken?

Klik hier voor meer informatie


Website Samenwerken aan Bèta Burgerschap nu online 

De website over een van de onderzoeksprojecten van het lectoraat (onderzoekslijn Brede vorming) is nu online. Hier vind je onder meer blogs over het project ‘Samenwerken aan Bèta Burgerschap’. Dit is een project van TechYourFuture in samenwerking met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs en de Universiteit Twente. Zie betaburgerschap.com.


Uitnodiging inspiratiemiddag 30.11.2016 - "Leerlingen opleiden tot wereldburgers van deze eeuw"

Door Lars Henning (Onderwijskundig Projectmedewerker Bureau Professionalisering en TechYourFuture Saxion) en Patrick Sins (Lector Vernieuwingsonderwijs Saxion en Thomas Moore Hogeschool).

Leerlingen opleiden tot wereldburgers van deze eeuw. Mooi gezegd, maar hoe werk je daaraan in de basisschool?
Burgerschapsvorming biedt vele kansen om de ontwikkeling van leerlingen te stimuleren. Leg een maatschappelijk vraagstuk voor in je klas. Werk met je leerlingen aan belangrijke vaardigheden als kritisch denken, argumenteren en probleemoplossen. 

Lees verder >>


Aanpak voor het professionaliseren van leraren voor het bevorderen van zelfsturend leren: iSELF!

De afgelopen maanden heeft het samenwerkingsverband bestaande uit leraren en directeuren van negen vernieuwingsscholen; de Open Universiteit en ons lectoraat hard gewerkt aan het afronden van iSELF. Doel van iSELF is leraren te professionaliseren in het bevorderen van zelfstuderend leren van leerlingen. Met iSELF leren leraren van en met elkaar om het zelfsturend leren in de klas nog beter vorm te geven. 

Lees verder >>


Het lectoraat komt met een inspiratiereeks

Vanuit het vernieuwingsonderwijs en het lectoraat zelf bestaat al langere tijd de behoefte om ons werk nog meer toepasbaar voor de onderwijspraktijk te maken. Maar dan natuurlijk wel onderbouwd en/of geïnformeerd op basis van onderwijswetenschappelijk onderzoek. Daarom komt het lectoraat tot een nieuwe inspiratiereeks vsn Saxion Progressive Education University Press, naast onze wetenschappelijke reeks en naast het boek Focus op Dalton. De komende tijd publiceren we over meerdere onderwerpen, zoals: ondernemend leren, talentontwikkeling, samenwerken, vernieuwingsonderwijs in de onderbouw en burgerschap. Begin 2017 komt de eerste publicatie beschikbaar: iSELF zelfsturend leren.


Nieuwe artikelen beschikbaar

Het lectoraat klimt geregeld in de pen. We schrijven over diverse onderwerpen als talentontwikkeling, leerlingenparticipatie en ons onderzoek.


De zin en onzin van toetsen en observeren

Lunchlezing voor studenten en medewerkers van Saxion, verzorgd door Cathy van Tuijl, lector Gedrag- en Leerproblemen Saxion.

Dinsdag 22 november van 11.45 uur - 12.30 uur in A4.12 (muzieklokaal).

De lezing gaat over de zin en onzin van het toetsen en observeren. Cathy gaat in op denkbeelden die in het onderwijs leven rond toetsen en observeren in het kader van het volgen van ontwikkelingen van leerlingen. De discussie over toetsen neigt naar polarisatie en dat is onnodig en ook schadelijk als we kindontwikkeling goed in beeld willen hebben. 

De lunchlezingen worden georganiseerd door het lectoraat Vernieuwingsonderwijs. 


Maandagmiddag 3 oktober was parlementslid Ahmed Marcouch aanwezig bij een kennislunch van lectoraat Vernieuwingsonderwijs.
 

Tijdens deze kennislunch ging Ahmed Marcouch in op vragen van pabostudenten en -medewerkers over het opleiden van leraren in de huidige tijd, waarin omgaan met diversiteit en culturele en sociale verschillen in de klas en opleiding meer dan ooit aan de orde lijken.

Veel ouders kiezen niet vanwege de grondslag voor een islamitische school, maar omdat daarmee praktische zaken worden omzeild. Voorbeelden zijn het gemengd (naakt) douchen na het sporten en varkensvlees eten. Openbaar onderwijs en hun leraren mogen aan ieder kind veel meer het gevoel geven dat ze er mogen zijn. Marcouch roept leraren op te praten met ouders, vragen te stellen en door te vragen om kind beter te begrijpen. Immers, hoeveel leraren zijn in de jaren dat een kind op school is bij hen thuis geweest?

Ahmed Marcouch (Beni-Boughafer, 2 mei 1969) is een Nederlands politicus van de PvdA van Marokkaanse afkomst. Hij werd bekend als portefeuillehouder en stadsdeelvoorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart en verwierf hier de bijnaam 'Sheriff van Slotervaart'. Op 9 juni 2010 werd hij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen verkozen tot parlementslid.

Meer info? Neem dan contact op met Patrick Sins, lector Vernieuwingsonderwijs.


Samen werken aan Bèta Burgerschap

Column van Laurence Guérin en Alieke van Dijk, onderzoekers van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs.

Op 14 september hebben po-leerkrachten tijdens een informatiemarkt de programma's van hun leeractiviteiten m.b.t. 'Samen werken aan Bèta Burgerschap' aan elkaar gepresenteerd.
Lees verder >>


Artikel over praktijkkennis van docenten wordt gepubliceerd in een wetenschappelijk blad

Een artikel waarin collega's van de Universiteit Leiden en lector Patrick Sins de praktijkkennis van docenten hebben onderzocht is geaccepteerd voor publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Research Papers in Education. In het onderzoek wilden we nagaan welke praktijkkennis docenten hanteren bij het begeleiden van reflectievaardigheden bij studenten in mbo-opleidingen voor Verzorging en Verpleging. 

Lees meer >> 


Kennislunch: Een vraaggesprek met Ahmed Marcouch

Kennislunch verzorgd door Ahmed Marcouch, Nederlands politicus en lid van de Tweede Kamer voor de PvdA
Maandag 3 oktober 2016 van 11.45-12.30 uur Centrale hal Saxion Deventer

Maandag 3 oktober zal niemand minder dan parlementslid Ahmed Marcouch tijdens de kennislunch ingaan op jullie vragen rondom onder meer het opleiden van leraren in de huidige tijd, waarin omgaan met diversiteit en culturele en sociale verschillen in de klas en opleiding meer dan ooit aan de orde lijken. Welke vragen zouden leraren (en/of opleiders) zichzelf moeten stellen? Hoe kunnen leraren van elkaar leren? Hoe kunnen we als leraar omgaan met verschillen en diversiteit in de klas? Hoe bereiden we onze leerlingen voor op de maatschappij van de toekomst?

Mocht je al vragen voor Ahmed Marcouch hebben, stuur ze dan vooral door aan lector Vernieuwingsonderwijs Patrick Sins.

Ahmed Marcouch (Beni-Boughafer, 2 mei 1969) is een Nederlands politicus van de PvdA van Marokkaanse afkomst. Hij werd bekend als portefeuillehouder en stadsdeelvoorzitter van het Amsterdamse stadsdeel Slotervaart en verwierf hier de bijnaam 'Sheriff van Slotervaart'. Op 9 juni 2010 werd hij tijdens de Tweede Kamerverkiezingen verkozen tot parlementslid.


Onderhandel met leerlingen over het onderwijs

In een artikel verschenen in de Journal of Social and Citizenship Education Association of Australia beargumenteert kenniskringlid Jeroen Bron hoe we leerlingen meer actief kunnen betrekken bij onderwijs. "Geef leerlingen een stem door samen met hen te onderhandelen over het onderwijs dat ze krijgen," aldus Bron.  

Klik hier voor het artikel >>


Kwaliteit in Zich(t): Symposium voor het Vernieuwingsonderwijs

Dinsdagmiddag 8 november 2016, De Haagse Hogeschool

Op dinsdagmiddag 8 november 2016 organiseert het Samenwerkingsverband van Organisaties op het gebied van Vernieuwingsonderwijs (SOVO) een symposium op De Haagse Hogeschool. Centraal staat de pedagogische kwaliteit van het onderwijs en het borgen en stimuleren van de brede onderwijskwaliteit.

Aan het symposium werken onder andere mee:
• Lector Dr. Patrick Sins - Lectoraat Vernieuwingsonderwijs aan de Saxion Hogeschool Deventer
• Lector Dr. Aziza Mayo - Lectoraat Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs aan de Hogeschool Leiden
• Bijzonder hoogleraar Prof. Bert van Oers - Cultuur-Historische Onderwijspedagogiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Lees meer >>


Column lector in recente uitgave van Montessori Magazine

Creatieve routine is onmisbaar om te innoveren, bij het managen van een restaurant, bij onderzoek en in het onderwijs. In dit artikel beschrijft lector Vernieuwingsonderwijs Patrick Sins wat creatieve routine in het onderwijs betekent, wat daarvoor nodig is en hoe je er als leraar invulling aan kan geven. Zie de laatste editie van Montessori Magazine. 


Vernieuwingsscholen doen mee aan onderzoek lectoraat Vernieuwingsonderwijs naar zelfgestuurd leren

In het kader van ons onderzoeksproject effectief bevorderen van zelfgestuurd leren - iSelf willen we in de periode september tot en met januari 2017 op een aantal momenten bij een aantal vernieuwingsscholen informatie gaan verzamelen. Mocht u interesse hebben in deelname, stuur een e-mail naar Alieke van Dijk.

Klik hier voor meer informatie.


Startbijeenkomst lectoraat Vernieuwingsonderwijs Thomas More hogeschool groot succes

Maandag 6 juni waren een tiental vernieuwingsscholen uit de regio Rotterdam aanwezig bij een startbijeenkomst van het lectoraat bij Thomas More hogeschool. Lector Patrick Sins liet onder meer zien waar het lectoraat onderzoek naar doet (bekijk zijn presentatie), tot welke opbrengsten dit heeft geleid en op welke manieren kan worden samengewerkt met scholen en leerkrachten.
Patrick werd vergezeld door onderzoeker van het lectoraat René Berends en Ineke Vermeulen, intern begeleider van de Casimirschool en partner in een van onze onderzoeksprojecten (zie onderzoekslijn Zelfsturend leren). Samen met de aanwezige scholen werd verkend hoe het lectoraat in Rotterdam en regio van betekenis kan zijn door vragen voor onderwijsonderzoek te inventariseren en samen te brengen. Op basis van de verzamelde vragen stellen we een werkplan op voor het onderzoek van het lectoraat voor de vernieuwingsscholen in deze regio.


Oproep basisscholen voor deelname aan onderzoek Samen werken aan Bèta Burgerschap

We zoeken een aantal basisscholen waar we in het kader van ons project Samen werken aan Bèta Burgerschap in de periode van september 2016 tot en met juni 2018 informatie mogen verzamelen. Het gaat om de groepen 7 en 8 van in totaal acht scholen (dalton, jenaplan of regulier). Contactinformatie: Laurence Guérin.

Voor meer informatie, klik hier.


Presentaties op de Onderwijs Research Dagen 2016 Rotterdam
Tijdens de Onderwijs Research Dagen (ORD) 2016 hebben lector Patrick Sins en onderzoeker Alieke van Dijk een tweetal bijdragen gepresenteerd over hun onderzoek naar het bevorderen van zelfsturend leren. Tijdens deze dagen worden resultaten van onderwijsonderzoek gepresenteerd en uitgewisseld. De ORD zijn in de loop van ruim 30 jaar uitgegroeid tot een onmisbaar forum voor Nederlandse en Vlaamse onderwijsonderzoekers. Jaarlijks zijn er ongeveer 500 deelnemers.

Effectief bevorderen zelfsturend leren: De aanpak
In onze eerste presentatie presenteerden we een aanpak die we in samenwerking met negen vernieuwingsscholen en Emmy Vrieling van de Open Universiteit ontwikkelen voor het bevorderen van zelfsturend leren door leerkrachten. Ook een van de onderwijsprofessionals uit ons samenwerkingsverband was aanwezig om de aanpak samen met de aanwezige leraren te bespreken, Ineke Vermeulen van de Casimirschool. Voor de presentatie klik hier.

Effectief bevorderen zelfsturend leren: Het onderzoek
In de tweede presentatie gingen we dieper in op ons onderzoek naar de mate waarin onze aanpak effectief bijdraagt aan het zelfsturend leren van leerlingen en de professionele ontwikkeling van deelnemende leraren. We vroegen aan de aanwezige onderwijsonderzoekers hoe je het bevorderen van zelfsturend leren in de klas kan meten door de leraar te observeren. Waar moet je op letten? Wat is belangrijk bij het bevorderen van zelfsturend leren? Voor de presentatie klik hier

Foto: lector Patrick Sins


19 mei a.s. Lunchlezing Bas Haring: Bewust naïef zijn

19.05  | 12.30-13.15 uur | A4.12  | Saxion Deventer

Bas Haring is filosoof en informaticus, schrijver van kinderboeken en populairwetenschappelijk werk, televisiepresentator bij de RVU. Haring is ook werkzaam als bijzonder hoogleraar op de Leidse leerstoel "Publiek begrip van wetenschap". Haring traint ook jonge wetenschappers in het toegankelijk maken van wetenschap. Zijn bekendste boek is Kaas en de evolutietheorie. Dit werk over de evolutietheorie en de implicaties hiervan verscheen in 2001 en ontving in 2002 de Gouden Uil voor de jeugdliteratuur en de Eureka!-prijs voor populairwetenschappelijke literatuur. In oktober 2003 verscheen zijn tweede boek, De ijzeren wil, over de verschillen tussen mensen, konijnen en computers. De RVU zond televisieserie Haring uit, waarin Haring op zoek ging naar antwoorden op alledaagse vragen met filosofische raakvlakken. Ook verscheen Haring als deskundige in het BNN-programma Proefkonijnen. Zijn huidige project voor de RVU is Wisebits waarin korte filmpjes worden gemaakt die vragen opwerpen en tot denken moeten aanzetten. Naast boeken schrijft Haring ook columns voor verscheidene tijdschriften, waaronder in het verleden Intermediair en thans de Volkskrant.

Bas vereert ons met een bezoek en zal op donderdag 19 mei de lunchlezing verzorgen over bewust naïef zijn, hoe kun je dat zijn als docent en wat kan het opleveren? Be there (vooral ook boeiend voor studenten)!

De lunchlezing wordt verzorgd door het lectoraat Vernieuwingsonderwijs.


Uitnodiging - Woensdag 1 juni Inspiratiemiddag Excelleren 

01.06  | 14.00-16.30 uur  | Saxion Deventer

Excelleren doe je niet alleen
Door Alieke van Dijk en Patrick Sins, onderzoeker en lector van het lectoraat Vernieuwingsonderwijs en Tessa Eysink, onderzoek aan de Universiteit Twente. 

Kinderen kunnen veel van en met elkaar leren in heterogeen samengestelde groepen, ook de hoogbegaafde leerling. Door kinderen met verschillende competentieniveaus met elkaar te laten samenwerken, kunnen zij hun sociale en cognitieve vaardigheden ontwikkelen. Een voorwaarde is dat dit goed ondersteund wordt, dan kan elke leerlingen excelleren op zijn eigen niveau. Lees verder >>


18.04.2016 Lectoraat vernieuwingsonderwijs timmert aan het onderwijs

Het lectoraat doet niet alleen aan praktijkonderzoek, maar verzorgt ook verschillende vormen van onderwijs met als doel leraren die in het vernieuwingsonderwijs werkzaam zijn verder te profesionaliseren. Zo kan je stageonderzoek binnen het lectoraat doen, een minor Focus op dalton volgen en vanaf komend studiejaar ook een Master met unieke dalton- en montessorionderwijs tracks! Lees meer  >>


11.04.2016 Workshop Excelleren doe je niet alleen (daltoncongres)

Onderzoeker Alieke van Dijk verzorgde tijdens het daltoncongres de workshop 'Excelleren doe je niet alleen'. Tijdens deze workshop is Alieke samen met een twintigal daltonleraren  op zoek gegaan naar concrete invulling voor het ondersteunen van kinderen met verschillende competentieniveaus. Dit op basis van onderzoeksresultaten van het BE COOL! project (Bevorderen van Excellentie door Coöperatief Onderzoekend en Ontwerpend Leren). Klik hier voor de presentatie


07.04.2016 Film over het project Samen werken aan Bèta Burgerschap nu online! 

Binnen het project Samen werken aan Bèta Burgerschap werkt het lectoraat Vernieuwingsonderwijs samen met Machinefabriek Boessenkool, VDL Enabling Technology Group en URENCO, Techniek Museum Hengelo (HEIM), WETSUS, Lectoraat Waterschap, acht po en drie vo-scholen, de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Twente aan een programma voor de leeractiviteiten bèta en techniek. Het wordt een bèta- en techniekprogramma dat niet alleen beroepsvoorbereidend is, maar ook burgerschapsvormend. Bekijk het filmpje >>


Artikel "Vreemde ogen dwingen" in Onderwijsblad

20.02.2016 - Vreemde ogen dwingen je te verantwoorden waarom je doet wat je doet. In dit artikel in het Onderwijsblad (februari 2016) vertelt lector Patrick Sins over het onderzoek naar voorwaarden voor een effectieve peer review. Lees verder >>


Visitatie scoort hoge ogen

22.02.2016 - Het presenteren van onderzoeksresultaten is altijd een leuk moment. Kunnen de betrokkenen iets met de resultaten? Welke vragen roepen ze op? De afgelopen dagen spraken Koen Groeneveld en Patrick Sins met zo’n 80 visiteurs in primair daltononderwijs over het belang en de betekenis van visitatie in het daltononderwijs. Aanleiding waren de voorlopige onderzoeksresultaten. En hun reactie was positief en nodigde uit tot reflectie. Lees verder >>


Lunchlezing - Excelleren doe je niet alleen

Alieke van Dijk, onderzoeker lectoraat Vernieuwingsonderwijs

18.02  | 11.45-12.30 uur  | B4.10 | Saxion Deventer

BE COOL! staat voor ‘Bevorderen van Excellentie door Coöperatief Onderzoekend en Ontwerpend Leren’. Het uitgangspunt van BE COOL! is het stimuleren van excellentie binnen de mogelijkheden van de klas: sociale inclusie. In het vierjarige project is een lessenserie en digitale leeromgeving ontworpen met als doel kinderen van en met elkaar te laten leren door ze samen te laten werken aan opdrachten waarin ze moeten onderzoeken en ontwerpen. Het project is afgesloten met een grootschalige effectiviteitsstudie ter evaluatie van de lessenserie. Tijdens de lunchlezing worden het ontwikkeltraject en de onderzoeksresultaten besproken.


Mastertracks dalton en montessori

Dalton en montessori zijn twee traditionele vernieuwingsrichtingen die sterk verbonden zijn met het lectoraat Vernieuwingsonderwijs. Deze exclusieve samenwerking heeft geleid tot de inrichting van twee mastertracks binnen de masteropleiding Leren & Innoveren Onderzoekende Ontwerper. De master leidt docenten op die het onderwijs op hun school of academie willen evalueren, verbeteren en ontwikkelen. Via de mastertrack dalton of montessori verdiepen ze zich in de pedagogische, didactische en onderwijskundige opvattingen en potenties van hun eigen traditie. Vanaf september gaat de Master Leren & Innoveren Onderzoekende Ontwerper met de tracks dalton en montessori van start. Meer informatie over de master >>


‘Ik zie vooral de overeenkomsten’

Lector Vernieuwingsonderwijs Patrick Sins over dalton, montessori en onderzoek.

Klik hier om een interview met lector Patrick Sins in het Montessori Magazine te lezen.  


Lunchlezing: Opleiden van leraren voor de toekomst: De Nederlandse School

11.01  | 11.45-12.30 uur  | A4.12 | Saxion Deventer

Een boeiende lunchlezing door llja Klink, onderwijsvernieuwer en directeur van de Nederlandse School. De Nederlandse School (dNS) is een nieuwe opleiding waar docenten in het voorgezet onderwijs zich kunnen ontwikkelen tot ‘meester-docenten’. Lees verder >>


Onderzoek van Patrick Sins en Symen van der Zee in top drie beste onderwijsonderzoeken van 2015!

Het onderzoek dat lectoren Patrick Sins en Symen van der Zee dit jaar in het wetenschappelijk tijdschrift Pedagogische Studiën hebben gepubliceerd, behoort volgens de meeste recente editie van het vakblad Didactief tot de top drie van beste onderwijsonderzoeken van 2015. Lees verder >> 


Oproep enquête onderzoeksproject "Samen werken aan bèta burgerschap"

Voor het onderzoeksproject “Samen werken aan bèta burgerschap” zijn wij op zoek naar scholen waar wij binnenkort twee vragenlijsten mogen afnemen. Deze vragenlijsten zijn bestemd voor groep 6 t/m 8 van het basisonderwijs en de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs. Klik hier voor meer informatie.


Montessori sluit zich aan bij het lectoraat Vernieuwingsonderwijs

Afgelopen maandag 16 november heeft de Algemene Leden Vergadering van de Nederlandse Montessori Vereniging (NMV) het voornemen van het dagelijks bestuur van de NMV overgenomen, om aan te sluiten bij het onderzoek dat door het lectoraat Vernieuwingsonderwijs wordt uitgevoerd.  Lees verder


Artikel: "Leren van de buren" van lector Patrick Sins in Didactief

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil dat alle leraren vanaf 2020 doen aan peer review: elkaar feedback geven na lesbezoeken. Ook op andere scholen. Goed idee? Lees verder


Lunchlezing: Waarom de docent van de toekomst geen robot is

24.11  | 11.45-12.30 uur  | A4.12 | Saxion Deventer

Een boeiende lunchlezing door Johannes Visser, leraar en correspondent van De Correspondent en winnaar van de Nationale Prijs voor de Onderwijsjournalistiek 2015. Lees verder


Projectbijeenkomst effectief bevorderen zelfsturend leren

19.05  | 15.45-17.30 uur  | Saxion Deventer

Op dinsdag 19 mei vindt een vervolgbijeenkomst plaats van het project Effectief bevorderen van zelfsturend leren. Lees verder