Onderwijs

Afstudeeronderzoek

Naast het doen van praktijkgericht onderzoek voor, en in samenwerking met, vernieuwingsscholen wil het lectoraat ook een sterke bijdrage leveren aan de professionalisering van leraren die werkzaam (willen) zijn in het vernieuwingsonderwijs. Dat doen we op een aantal manieren. Zo begeleiden we bijvoorbeeld stageonderzoek dat binnen een van de vier onderzoekslijnen van het lectoraat in het kader van een bachelor en/of masterstudie kan worden uitgevoerd. Meer informatie? Klik hier>>

Mocht je interesse hebben in het doen van stageonderzoek binnen het lectoraat, neem dan contact op met lector Patrick Sins.

Minors
Een minor is een samenhangende en zinvolle combinatie van onderwijseenheden rondom één centraal thema. Elke hogeschoolstudent maakt in zijn 3e of 4e jaar een keuze voor een minor, die altijd een half jaar duurt en 30 studiepunten bevat. Studenten kiezen uit het aanbod van de eigen hogeschool, maar ook een keuze uit het landelijke aanbod van minoren van hogescholen is mogelijk. Een minor is vaak geschreven voor een bepaalde groep studenten. 

Sinds 2015 heeft het lectoraat een verdiepende minor Focus op dalton. Doel van de minor is studenten te informeren over de theorie en praktijk van het daltononderwijs en over onderzoek naar daltononderwijs. Tevens doen studenten ervaring op, met als doel hen handelingsbekwaam te maken in het geven van daltononderwijs. Wordt het keuzevak dalton, dat onderdeel is van de minor, succesvol afgerond dan levert dat het landelijk erkende daltoncertificaat op. Meer informatie vind je op Dalton.nl/scholing.

De minor montessori richt zich, behalve op de Saxion-pabostudent, ook op de grote groep studenten die in Nederland in het 3e of 4e jaar van een pabo zitten. In deze minor volg je een deel van de officiële opleiding tot montessorileerkracht. Er is één lesdag in de week (elke maandag van 16.30 tot 20.00 uur) en er zijn acht hele lesdagen gericht op een specifiek thema of een specifieke vaardigheid. Alle lessen vinden plaats op de pabo in Enschede. Meer informatie vind je op Saxion.nl/montessori.

Mastertrack
Vanaf studiejaar (2016/2017) heeft de Master Leren & Innoveren Onderzoekende Ontwerper de mastertracks dalton en montessori. De master leidt je op tot onderzoekende ontwerper. Lees meer hier>>

Geen formulier geconfigureerd.